Geluidsoverlast rijksweg A27

In de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren komen steeds meer vragen en klachten van bewoners binnen over geluidoverlast en fijnstof als gevolg van het verkeer op de A27. Het gaat om het wegdeel tussen knooppunt Eemnes en de Stichtse Brug.

In april 2019 heeft de gemeente Blaricum een petitie in ontvangst mogen nemen en de gemeente Blaricum voerde zelf ook al onderzoek uit waaruit bleek dat de geluidsoverlast het beste te verminderen is door het wegdek van de A27 aan te laten passen.
Omdat Rijkswaterstaat (RWS) beheerder van deze weg is, vond er op initiatief van de 3 gemeenten op 29 april 2019 een gesprek plaats met Rijkswaterstaat.

In het gesprek werd duidelijk dat Rijkswaterstaat allereerst toetst aan de wettelijke normen. Op dit moment voldoet de A27 aan de wettelijke normen waardoor er nu geen aanleiding is om maatregelen te treffen voor Rijkswaterstaat. Dit in tegenstelling tot andere delen van Nederland waar er voor Rijkswaterstaat hogere prioriteit ligt qua onderhoudstoestand van de weg en/of niet aan normen wordt voldaan.

Gelet op de klachten en uitgevoerde onderzoeken door de gemeente Blaricum, neemt Rijkswaterstaat de signalen wel degelijk serieus en is afgesproken dat Rijkswaterstaat nagaat of een actualisatieslag van de huidige gegevens nodig is, één en ander in relatie tot de door gemeente uitgevoerde onderzoeken. Verder is Rijkswaterstaat bereid eventuele maatregelvoorstellen door (en op kosten van) 1 of meer gemeenten op haalbaarheid te willen beoordelen. Afgesproken is de raden van de BEL-gemeenten over de resultaten hiervan in juni 2019 te informeren.