Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Sinds woensdag 24 februari is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die moeten leven van een minimuminkomen.

Het is bewezen dat sporten of het uitvoeren van een creatieve hobby een positief effect heeft op de gezondheid. Toch zijn er meer dan 1 miljoen mensen in Nederland die geen geld hebben voor sport of een culturele hobby. Om deze mensen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente Eemnes vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan sport of aan culturele activiteiten. 

Wethouder Wilma de Boer-Leijsma:

Ook mensen met minder geld moeten toegang hebben tot sport en cultuur. Via het Volwassenenfonds kunnen we dat mogelijk maken en dragen we bij aan een gezond en gelukkig leven van al onze inwoners.

Over het fonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven van een minimuminkomen. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. 

Aanvragen

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds gebeurt door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker of iemand van de Sociale Dienst. Informatie hierover is te verkrijgen via info@sportiefengezondbel.nl  
 

contract volwassenfonds tekenen met een laptop.