Groot onderhoud bomen door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat inspecteert jaarlijks de bomen op hun grondgebied langs de snelwegen. Bij die inspectie is gebleken dat er veel bomen ziek zijn. Vooral essentaksterfte komt veel voor, dit is een besmettelijke ziekte waarvan bomen bijna nooit herstellen. Omdat de bomen langs de weg staan zorgt dit voor een onveilige verkeerssituatie.

Tussen 6 februari en 15 maart worden de zieke en dode bomen verwijderd. Alle bomen worden binnen 3 jaar vervangen. Rijkswaterstaat plant dan meer verschillende soorten aan. Daardoor zijn de bomen minder kwetsbaar voor ziektes.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 - 8002.