Groot onderhoud kerktorens

Vanaf eind mei vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat. Uit een inspectie van Monumentenwacht Utrecht bleek dat er groot onderhoud nodig is aan de Pieterskerk en Nicolaaskerk. Het gaat onder andere om metsel- en voegwerk van de torens. Er vinden ook schilder-, herstel- en reinigingswerkzaamheden aan de gevels plaats.

De werkzaamheden aan de Nicolaaskerk starten 25 mei en worden volgens planning afgrond in augustus 2021. Om de onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt er een steiger rondom de toren geplaatst. Het groot onderhoud aan de Pieterskerk start op een later moment. Verwachting is dat deze werkzaamheden na de zomervakantie plaatsvinden. 

Het is mogelijk dat de omgeving overlast heeft van de werkzaamheden. Uiteraard probeert de aannemer dit tot een minimum te beperken. Bij uitvaarten zal de aannemer de werkzaamheden staken.