Groot onderhoud kerktorens afgerond

Vanaf mei stond de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat in de steigers vanwege onderhoudswerkzaamheden. Uit een inspectie van Monumentenwacht Utrecht bleek dat er groot onderhoud nodig was.

Het ging onder andere om metsel- en voegwerk van de torens. Ook vonden er schilder-, herstel- en reinigingswerkzaamheden aan de gevels plaats. De werkzaamheden zijn afgerond en de toren is weer uit de steigers! Het onderhoud aan de Pieterskerk is nu gestart en duurt nog een kleine 2 weken in oktober. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is een hoogwerker geplaatst.  

De kerk staat in de stijgers.