Handen op elkaar voor bouw 1500 flexwoningen

Het komend jaar start in de provincie Utrecht de bouw van 1500 hoogwaardige tijdelijke flexwoningen. Dat is de uitkomst van de Regiodeal Flexwonen tussen het ministerie van BZK, de provincie Utrecht, de stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) en de gemeenten Utrecht, Houten, IJsselstein, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Eemnes, Bunnik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Montfoort. Hiervan komen 1000 woningen in de gemeente Utrecht en 500 in de overige deelnemende gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor 18 miljoen euro beschikbaar. Ook voor 2024 en verder zijn plannen voor nieuwe flexwoningen voorzien.

Urgentie voor Regiodeal

De urgentie voor de Regiodeal is ontstaan door het grote tekort aan sociale huurwoningen voor aandachtsgroepen, zoals statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Maar ook om meer mogelijkheden te bieden voor alle mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Om daar iets aan te doen is het initiatief ontstaan om te kijken waar het Rijk, provincie en een deel van de Utrechtse gemeenten elkaar konden vinden om tot een oplossing te komen. De regiodeal is het resultaat van deze samenwerking.

Flexwoningen in Eemnes 

In Eemnes bouwen wij met de Alliantie 32 woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en 8 woningen voor starters uit Eemnes. Helaas kon wethouder Theo Reijn niet bij de ondertekening aanwezig zijn, maar door het bouwbord te plaatsen bij de Barbeelstraat, waar de flexwoningen komen, is het meer dan duidelijk dat Eemnes meedoet!

In 2023 ook ruim 100 sociale huurwoningen in Eemnes beschikbaar

Naast de 40 flexwoningen komen er in 2023 ook ruim 100 sociale huurwoningen beschikbaar voor nieuwe huurders. Dit is een optelsom van nieuwbouwwoningen en woningen die vrij komen door verhuizingen en doorstroommaatregelen. Voor Eemnes een ongekend hoog aanbod. Grote kans dat mensen die al lang op de wachtlijst staan nu een woning kunnen betrekken. Daarnaast starten we in 2023 met de bouw van 85 koop- en sociale huurwoningen in Zuidpolder. Er komen woningen voor starters, singles, gezinnen én we realiseren aantrekkelijke, ruime woningen voor senioren.

Meer informatie

Meer informatie over de Regiodeal vindt u op de website van de Provincie Utrecht

Bord over flexwonen in Eemnes