Hulp en ondersteuning Oekraïne

De oorlog in Oekraïne brengt een golf van solidariteit op gang, met talrijke initiatieven. Ook in onze gemeente zien we dat inwoners hulp willen bieden of op andere manieren steun willen betuigen aan Oekraïne.

Hulpacties

Er zijn de afgelopen dagen landelijk ontzettend veel hulpacties opgestart. Van kleine, particuliere initiatieven, tot zeer grootschalige hulpverlening van wereldwijd opererende organisaties. Op dit moment worden alle acties geïnventariseerd op landelijk niveau. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid

Ook in onze gemeente zien we veel hartverwarmende initiatieven opkomen. U kunt hier zelf mee aan de slag. Kijk op de website www.nederlandvoorvluchtelingen.nl wat u kunt doen, bij welke organisatie u terecht kunt en wat de actuele situatie is.

Op dit moment wordt op landelijk en regionaal niveau in kaart gebracht hoe de hulp er precies uit gaat zien. Wilt u deelnemen aan initiatieven die bij u in de buurt worden georganiseerd, houd u hiervoor de regionale en lokale media in de gaten. In Eemnes is Steuncomité Eemnes-Oekraïne actief om de krachten binnen Eemnes te bundelen om hulp en ondersteuning goed te organiseren. U kunt ook een bericht sturen naar vluchtelingen@eemnes.nl, waarbij u kunt vermelden wat u voor de Oekraïners wilt betekenen. Via onze social mediakanalen en de website berichten we over de laatste ontwikkelingen en updates.