Jongerenplek bij Te Veenweg Zuid

Sinds vorig jaar heeft Eemnes een jeugdraad. Hier nemen 10 jonge Eemnessers aan deel die met de gemeente overleggen over allerlei onderwerpen. Eén van de onderwerpen is het creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren. Want naast de skatebaan bij het Huis van Eemnes zijn er weinig andere plekken voor de jeugd om samen te komen.

Op initiatief van de jeugdraad komt er een Smart JOP bij Te Veenweg Zuid. Een Smart JOP is een overkapte ontmoetingsplek met wifi en elektriciteit. De verwachting is dat de Smart JOP begin oktober in gebruik kan worden genomen. De gemeente helpt de jeugdraad met plaatsing en financiering. 
 
Wethouder René ten Have (Openbare Ruimte):

“Een Jongerenontmoetingsplek staat al heel lang op het wensenlijstje van onze jongeren. Fijn dat twee jeugdraadsleden, Bas en Floris, het initiatief hebben genomen en dat er ook een plek is gevonden. Samen met de jongeren stellen we huisregels op en onze handhavers nemen de JOP mee in hun controlerondes. Zo willen we een veilige plek bieden, passend bij de wensen van de jeugd.“  

De Smart JOP wordt nog officieel geopend, via De Rotonde en deze website informeren we u daarover.  

Smart-Jongeren-ontmoetingsplek-WiFi-1024x768
Afbeelding: InfraMarks. Afbeelding is ter illustratie