Maaiwerkzaamheden polderbermen Eemnes

De eerste week van juni is gestart met het maaien van de bermen in de polder van Eemnes.

Wethouder René ten Have nam een kijkje bij de werkzaamheden:

Het is een groeizaam voorjaar geweest dus ik ben blij dat er maandag actief gestart is met maaien, vooruitlopend op de maairondes later dit jaar. Ik wil uitvoering geven aan een toekomstgericht maaibeleid voor de bermen in het buitengebied van Eemnes. Dat kan en wil de gemeente niet alleen. Ik zie het als een ingroeimodel. Samen met de agrariërs en Natuurmonumenten willen we het maaibeleid in de polder vormgeven en voorleggen aan de gemeenteraad. Binnenkort informeer ik onze raadsleden hierover. Hopelijk hebben we na de maairondes dit jaar een definitief uitvoeringsplan voor onze polderbermen. Dat zou top zijn.

Voor de bermen in het buitengebied streven we naar begroeiing met kruiden die hier van nature voorkomen, zonder ongewenste soorten als zuring, distel en exoten. Dat is gunstig voor de biodiversiteit en de weidevogels.

wethouder met iemand in gesprek bij een maaimachine