Meer én betaalbare woningen in Eemnes door nieuwe woondeal

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties in de Regio Amersfoort zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van 27.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Gemeenten zetten zich in voor twee derde betaalbare nieuwbouwwoningen (sociale- en middenhuurwoningen en goedkopere koopwoningen). Op 13 maart ondertekenden alle partijen de Woondeal Regio Amersfoort 2022 t/m 2030. Namens de gemeente Eemnes tekende wethouder Theo Reijn. Met deze ondertekening gaan de partijen een langjarige samenwerking aan.

In een periode met veel onzekerheden, zoals personeelskrapte in de bouw, stijgende prijzen van bouwmaterialen en energieprijzen en een dalend consumentenvertrouwen is het belangrijk om samen te werken aan oplossingen om het tempo van de woningbouw hoog te houden.

Wethouder Theo Reijn: 
“Alle onzekerheden maken samenwerking van alle partijen meer dan ooit noodzakelijk. Wij moeten allemaal ons steentje bijdragen om vooral nog betaalbare woningen te kunnen bouwen. Met ondertekening van deze woondeal willen wij een thuis voor iedereen bereikbaar maken ”. 

Collage Woondeal Eemnes

Woningen in Eemnes

In Eemnes komen tussen 2022 en 2025 ongeveer 340 nieuwe woningen. Deze woningen worden gebouwd op locaties Hink Stap Sprong, De Hilt, Zuidpolder, Laarderweg en de Barbeelstraat (flexwoningen). In de periode na 2025 heeft Eemnes de ambitie om circa 40 woningen per jaar in Zuidpolder Zuid te bouwen. Over deze uitleglocatie is de gemeente met de Provincie in gesprek.

Betaalbare woningen 

In deze tijd zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. In de woondeal staan daarom ook afspraken over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 twee derde, van de woningen die gerealiseerd worden, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808,- per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.000,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden. 

In de huidige Woonvisie 2019-2023 is verankerd dat Eemnes voldoet aan de betaalbaarheidsdoelstelling van twee derde betaalbaar. Dit jaar wordt de woonvisie geactualiseerd waarbij de doelstellingen uit de woondeal lokaal zullen worden vertaald. Daarbij is de intentie van de gemeente dat iedere sociale huurwoning door of voor een corporatie gebouwd wordt.