Mis ‘m niet: Ondernemersavond industrieterrein Eemnes

Eemnes wil bedrijventerrein Zuidbuurt toekomstbestendig maken. Dit betekent voorbereid zijn op ontwikkelingen zoals duurzaamheid, de energietransitie, veiligheid en meer. Daar is een organisatie voor nodig, maar vooral ook middelen om de plannen op het bedrijventerrein te kunnen realiseren. Een initiatiefgroep bestaande uit ondernemers van bedrijventerrein Zuidbuurt nam in 2023 deel aan vergaderingen met CLOK. Gezamenlijk kwam men tot de conclusie dat de oprichting van een BIZ (Bedrijven Investering Zone) de meest voor de hand liggende variant van een ondernemersfonds is. De gemeente Eemnes en de initiatiefgroep organiseren hierover een Ondernemersavond op woensdag 13 december in het Huis van Eemnes. Alle ondernemers die op industrieterrein Zuidbuurt een pand bezitten of huren zijn van harte welkom.

Presentatie werkplan en BIZnessplan

Tijdens de Ondernemersavond presenteren Frank Zitzmann en Herman Timmermans van CLOK de uitkomsten en adviezen uit het “Meerjarig werkplan voor een toekomstbestendig bedrijventerrein Eemnes”. Om de opstart van een BIZ organisatie te vergemakkelijken is CLOK als partner gekozen om Eemnes in dit proces te faciliteren. Loran van Baardewijk en Herman Hoekstra, eveneens van CLOK, presenteren vervolgens het BIZnessplan. Deze organisatievorm brengt met zich mee dat financiële middelen worden gegenereerd om het op te stellen BIZnessplan te financieren. Uiteraard binnen wettelijke kaders en een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Eemnes. De initiatiegroep van ondernemers bestaat uit Marc Kramer, Rob Koot, Marcel van den Brink, Erwin van Dalen en Titia Reijntjes.

Wensenlijst van ondernemers van belang

Wethouder Theo Reijn heeft onder andere Economische Zaken in zijn portefeuille en zal de avond openen: “Eén van mijn prioriteiten is het versterken van de organisatiekracht van de ondernemers in Eemnes.  De stem van de ondernemer is belangrijk evenals het bundelen van de belangen. Specifiek voor bedrijventerrein Zuidbuurt is het belangrijk om deze toekomstbestendig te maken. De wensenlijst van de ondernemers op deze terreinen nemen we hierin zeker mee. Door de inschakeling van specialist CLOK gaan we stappen zetten om onze bedrijventerreinen up-to-date te maken en te houden, ook direct voor de nieuwe delen van deze terreinen.” Theo Reijn is een voorstander om dit te bereiken via een ondernemersfonds in de vorm van een BIZ: “De meeste ondernemers zullen ervan gehoord hebben, maar dan waarschijnlijk vooral over de kosten. Maar ik zeg: het kost inderdaad geld, maar kan zeer zeker iets opleveren. De insteek is dat de gemeente Eemnes en de ondernemers samen investeren in het bedrijventerrein om deze aantrekkelijk te houden voor de eigenaren van de panden evenals voor de huurders, want ook de laatste groep wil in een prettige, professionele omgeving kunnen ondernemen en werken.” 

Elke stem van elke ondernemer telt

Theo Reijn roept alle ondernemers op Industrieterrein Zuidbuurt op om de Ondernemersavond te bezoeken: “Zij hebben er een stem in of we zo’n BIZ wel of niet willen. Want meer dan de helft van de ondernemers moet ermee instemmen. En als ze mee willen betalen willen we van hen horen wat ze met deze gelden gerealiseerd willen hebben. Dat kan allemaal door op deze Ondernemersavond aanwezig te zijn en te vertellen wat er op je hart ligt.”

Een eerlijk verhaal over BIZ

Marc Kramer is ondernemer en voorzitter van de Ondernemerskring Eemnes: “Eerder had ik een beveiligingsbedrijf op het bedrijventerrein Zuidbuurt en ik heb hier onroerend goed. Daarnaast ben ik voorzitter van de Ondernemerskring Eemnes. Dus heb ik er belang bij dat we in Eemnes toekomstbestendige bedrijventerreinen hebben. Ik waardeer het dat de gemeente investeert in CLOK met haar onderzoek naar de toepassing voor ons van een BIZ. Als ondernemers kunnen we daar niet aan voorbijgaan. Nu is de vraag: hoe gaan we dit concreet vormgeven? Met een BIZ deed ik eerder positieve ervaring op in Hilversum en ik heb veel ervaring met samenwerken met bedrijventerreinen en Parkmanagement. Het probleem is dat je altijd freeriders hebt op bedrijventerreinen en daaraan maak je met een BIZ een eind. Ik roep alle ondernemers op om naar de Ondernemersavond op 13 december te komen om hun kennis van een BIZ te vergroten. Bijvoorbeeld over hoe de geldstromen lopen en wat de kosten bedragen vanuit de koppeling met de OZB. En ook wat precies de rechten en plichten voor elke deelnemende ondernemer zijn. Ideaal om op één avond het eerlijke verhaal te ontdekken over wat dit voor de bedrijven in Eemnes kan betekenen. Zoals nog meer veiligheid, een betere groenvoorziening en optimale infrastructuur.”

Maak gebruik van je stem

Rob Koot is ook een pleitbezorger voor een BIZ in Eemnes: “Samen met mijn broer ben ik eigenaar van een BP benzinestation en ex-eigenaar van twee Peugeot-vestigingen. Ook heb ik op Zuidbuurt een bedrijfspand. Ik ben een voorstander van een BIZ voor Eemnes, na onder andere de gesprekken met CLOK, maar niet alle collega-ondernemers zijn goed op de hoogte. Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk ondernemers naar de informatieavond op 13 december komen. Zij bezitten onroerend goed op het bedrijventerrein of huren dit. Dan is het cruciaal dat zij goed geïnformeerd raken over wat er op hun terrein gaat gebeuren. Hiermee voorkom je dat je later met beslissingen te maken krijgt waar je nu nog invloed op kunt hebben. Met een BIZ maak je gezamenlijk vijfjaren plannen, dus heb je rechtstreeks invloed op je directe toekomst.”

Rondvraag, borrelen en netwerken

Na de presentaties, rondvraag en discussie is er onder het genot van een borrel alle ruimte voor netwerken De inloop start om 19.15 uur in het Huis van Eemnes en de afsluiting is om 21.15 uur.