Omgekeerde vlaggen op gemeentelijke eigendommen

Sinds half juli 2022 zijn er in Eemnes op allerlei plekken omgekeerde vlaggen te zien. De vlaggen zijn door protesterende boeren opgehangen aan lantaarnpalen en andere objecten in de openbare ruimte.

De gemeente is van mening dat iedereen het recht heeft om op te komen voor hun belangen, zo ook de boeren. De gemeenteraad van Eemnes heeft in de raadsvergadering van 11 juli ook unaniem steun aan de boeren betuigd. Om die reden heeft de gemeente de actie gedoogd. Wij hebben de eigenaren van de vlaggen opgeroepen om de vlaggen op eigen initiatief weg te halen. De vlaggen hangen er nog en de gemeente wil met de agrariërs uit Eemnes in overleg om tot afspraken te komen. Op enig moment moeten de vlaggen weg. Ook omdat de politie wijst op mogelijk gevaarlijke situaties als ze te lang blijven hangen.

Waarom moeten de vlaggen weg?

Het is niet toegestaan om vlaggen of andere uitingen aan gemeentelijke objecten te bevestigen zonder toestemming. Daarnaast kan het een verkeersonveilige situatie opleveren. Bijvoorbeeld doordat mensen afgeleid worden in het verkeer of als de vlaggen losraken. Ook houdt de gemeente rekening met andere inwoners die deze uitingen ongepast vinden en zich hieraan storen.

Q&A

De vlaggen hangen hoog in de lantaarnpalen, dit vormt toch geen risico verder?

Naast dat het niet is toegestaan om vlaggen of andere uitingen aan gemeentelijke objecten te bevestigen zonder toestemming, kunnen verkeersdeelnemers afgeleid worden in het verkeer. Daarnaast kan er hinder (of een gevaarlijke situatie) ontstaan als de vlaggen losraken.

De gemeente heeft de afgelopen periode ruimte geboden aan de protestactie door het voor een bepaalde tijd te gedogen. Er komt een moment dat de openbare ruimte weer hersteld wordt naar de normale situatie. Dit vindt plaats na overleg met de agrarische gemeenschap in Eemnes.

Gemeente vraagt om de vlaggen die aan gemeentelijke objecten hangen zelf weg te halen. Als inwoners zelf een vlag willen ophangen? Mag dat wel?

Ja, dat mag op privéterrein of privé-eigendommen.

Kunt u aangeven welke personen of zaken hinder van de vlaggen ondervinden?

In Eemnes zien we dat er veel steun is voor de boeren. Daarom heeft de gemeente de protestactie ook gedoogd en hierover overleg gevoerd met de boeren. In overleg met de boerenorganisatie roept de gemeente de boeren die ze hebben opgehangen op de vlaggen zelf weg te halen. Want naast positieve reacties krijgt de gemeente ook negatieve reacties van mensen die zich storen aan de omgekeerde vlaggen en hier negatieve associaties bij hebben. Dit hebben wij ook met de boeren besproken. 

De vlaggen zijn er als ondersteuning van de boer. U geeft aan dat de gemeenteraad unaniem hun steun hebben betuigd aan de boeren. In welke vorm is dit gedaan?

In de vergadering van de gemeenteraad van 11 juli 2022 is hiervoor een motie aangenomen: Motie CDA DB Steun onze boeren.

Wat gebeurt er met de vlaggen die weggehaald zijn?

In Eemnes hebben we de eigenaren van de vlaggen opgeroepen om ze zelf weg te halen. Dan komen de vlaggen vanzelf weer terug bij de eigenaar.   

De steunbetuiging aan Oekraïne via vlaggen duurt nog steeds voort. Kunt u aangeven waar het verschil in zit tussen het steunen aan Oekraïne en de steun voor onze eigen 'Nederlands' boeren?

De Oekraïense vlag is een steunbetuiging aan de slachtoffers in Oekraïne en de mensen die voor de oorlog op de vlucht zijn. De omgekeerde vlaggen zijn door actievoerders aan gemeentelijke objecten bevestigd en is bedoeld als protestactie. Wie de boeren steun wil betuigen kan ervoor kiezen om dat op eigen, privéterrein te doen.