Ondernemers en gemeente slaan handen ineen voor toekomstbestendig bedrijventerrein

Gemeente Eemnes wil samen met ondernemers van de Bramenberg het bedrijventerrein in Eemnes verbeteren. Hiervoor gaan zij samenwerken met stichting CLOK. Onlangs ondertekenden Herman Timmermans, voorzitter stichting CLOK en wethouder Theo Reijn hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

In 2021 heeft de gemeente op verzoek van ondernemers al extra parkeerplaatsen aangelegd langs de Bramenberg en de Vlierberg. Maar om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken, is meer nodig. Denk aan een betere uitstraling van de bedrijfspanden en het openbare gebied. De Bramenberg heeft nu geen sterke ondernemersvereniging die samen met de gemeente ambities kan waarmaken. De gemeente heeft daarom stichting CLOK gevraagd om de ondernemers te ondersteunen om tot een stevig ondernemerscollectief te komen.

Wethouder Theo Reijn:

Een sterke ondernemersvereniging is van belang om de Bramenberg toekomstbestendig te maken. Stichting CLOK helpt met hun kennis en ervaring ondernemers om zich beter te organiseren. Zo kunnen ondernemers gezamenlijk duidelijk maken welke verbeteringen zij met elkaar willen oppakken. Voor zowel de ondernemers, de eigenaren van de bedrijfspanden als de gemeente biedt dit kansen om de ambities ook waar te maken.

Eerste stap
De eerste stap is het ophalen van wensen en ideeën van de ondernemers: wat vinden zíj belangrijk voor hun bedrijventerrein? Waar zien zij kansen, uitdagingen of knelpunten? Waar kan de gemeente Eemnes hen mee helpen? Stichting CLOK stelt hiervoor een enquête op die zij de komende weken gaan afnemen onder de ondernemers. Vervolgens begeleidt CLOK de acties die nodig zijn om tot een meerjarig werkplan te komen. 

CLOK