Ontwerp groenstrook Zuidersingel voor en door bewoners

Een groep bewoners van de Roodzwenk in Eemnes heeft samen met een landschapsarchitect een ontwerp gemaakt voor de groenstrook langs de Zuidersingel. Tussen de Zuidersingel en de Roodzwenk wordt deze groenstrook opnieuw ingericht als onderdeel van Beter bereikbaar Eemnes.

Bij het ontwerp voor de groenstrook is onder andere rekening gehouden met inschijnend licht van verkeer, het gebruik van de strook door ruiters en hondenbezitters, ruimte voor speelgelegenheid en biodiversiteit. De tekeningen en de toelichting hierop zijn hier te vinden.

Voordat de groenstrook op de schop gaat, wordt er nog archeologisch en bodemonderzoek gedaan. In het najaar kan de groenstrook dan opnieuw aangelegd worden. Aansluitend starten de werkzaamheden aan de Zuidersingel en aan de op- en afritten van de A27. Na de zomervakantie organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden.