Ook Eemnes doet mee met het Pact Groen Groeit Mee

Namens de gemeente Eemnes tekende wethouder Theo Reijn op maandag 7 februari 2022 het Groen Groeit Mee Pact. Hij deed dit samen met bijna 40 betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners in de regio Utrecht. Daarmee benadrukken zij een gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien.

Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, anno 2022 voegen we hier ‘groen en blauw’ aan toe. Deze zijn immers van grote waarde als het gaat om de gezondheid van inwoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Zo werken we aan een goede mix van groen, landbouw, natuur, landschap en water. 

Gezamenlijke ambitie, verschillende belangen

Het delen van de ambitie en het respectvol samenwerken met oog voor de verschillende belangen voor het landelijk gebied vormt de basis van de samenwerking in Groen Groeit Mee. Voor het realiseren van de ambitie is een brede inzet en een lange adem nodig. De Groen Groeit Mee partners onderschrijven het belang van deze gezamenlijke inspanning en zijn daarom trots dat Groen Groeit Mee wordt genoemd in het nieuwe regeerakkoord.

Brede samenwerking

Provincie Utrecht, Utrecht10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de 4 Utrechtse waterschappen werken onder regie van de provincie samen aan Groen Groeit Mee. Naast deze overheden zijn ook andere organisaties betrokken, zoals Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Particulier Grondbezit en Vereniging Deltametropool.

Meer weten over Groen Groeit Mee? Kijk op www.groengroeitmee.nl