Ophogen geluidwallen A27

Op 29 juni jongstleden besloot de gemeenteraad om de geluidwallen aan de westzijde van de A27 op te hogen met schanskorven.

Op korte termijn start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inmeten van de bestaande geluidwal, flora- en faunaonderzoek en het bestellen van materialen. 

De uitvoeringswerkzaamheden starten na verwachting medio september. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt in de groenstrook naast de Laarderweg een bouwplaats aangelegd voor de opslag van materialen. Nadere informatie over de werkzaamheden, zoals de start en de planning, volgt.