Snelheid autoverkeer Wakkerendijk nog zorgelijk

‘De vorig jaar uitgevoerde herinrichting van de Wakkerendijk betekent vooral meer veiligheid voor de fietsers. Met name in de 30km-zone’, dat vertelden bewoners van de Wakkerendijk tijdens een gesprek met wethouder Theo Reijn. Bewoners maakten de wethouder duidelijk dat de snelheid van het verkeer nog wel een zorgpunt is. ‘Vooral het landbouw- en vrachtverkeer rijdt veel harder dan toegestaan en dat zorgt voor geluidsoverlast en trillingen. Datzelfde geldt voor de lijnbussen van Connexxion.’

De ervaringen die verschillende bewoners van de Wakkerendijk de afgelopen maanden met de gemeente hebben gedeeld stonden centraal in de gesprekken met de wethouder. Reijn:

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast en trillingen door wegmarkeringen en putdeksels. Voor een deel hebben wij die problemen inmiddels kunnen oplossen. Wij onderzoeken nu wat wij eventueel nog verder kunnen doen. Daarom gaan wij op enkele locaties trillingmeters plaatsen. Meten is immers weten. 

Snelheid zorgpunt

Om een duidelijk beeld te krijgen van de snelheden waarmee over de Wakkerendijk wordt gereden is er in maart 2 weken lang gemeten. De uitkomsten daarvan zijn vergeleken met de resultaten van metingen die voor de herinrichting zijn gehouden. Om die goed te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de V85-waarde. Dat is de snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden. In de 30km-zone is de V85-waarde van 34 km/u naar 41km/u gegaan en in de 50km-zone van 63km/u naar 58km/u.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat vooral in de avonduren en de vroege ochtend snelheden in de 30km-zone van 60km/u en in de 50km-zone van 80km/u zijn gemeten.

waarschuwt Reijn. Voor de gemeente voldoende reden om in overleg met de politie te kijken hoe de snelheden omlaag te krijgen.

Dan moet je denken aan snelheidscontroles of kleine aanpassingen aan de weg. Studenten van de Politieacademie helpen ons daarbij.

Evaluatieonderzoek

In het najaar start de gemeente een evaluatieonderzoek van het project Wakkerendijk. Daarbij worden de ervaringen van bewoners/gebruikers en de aanbevelingen van de studenten van de Politieacademie meegenomen. Uit dit onderzoek moeten het daadwerkelijke gebruik en de goede en slechte punten van de nieuwe inrichting naar voren komen. Theo Reijn:

Dan weten wij ook hoe wij wellicht met (kleine) aanpassingen de situatie voor bewoners en gebruikers kunnen optimaliseren.