Start voorbereidingen bouw De Hilt

Deze zomer start aannemer Knipscheer met het bouwrijp maken van het gebied De Hilt. In de week van 11 juli 2022 zijn hiervoor bouwhekken geplaatst. Het bouwrijp maken van het gebied start half augustus 2022 en duurt tot eind oktober 2022.

De bouwhekken blijven 2 jaar staan. Tijdens de werkzaamheden zijn de basisscholen De Hobbitstee en Merlin vanuit de Hasselaarlaan niet bereikbaar.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? 

U kunt contact opnemen met de volgende personen:

  • Vragen over bouwrijp maken: Knipscheer, contactpersoon de heer Mark Verschueren (m.verschueren@knipscheer.com) en namens de gemeente: Erwin Zuuring, telefoon: 06 - 42 87 71 81
  • Vragen over het project Herontwikkeling De Hilt: Huub de Jong: h.dejong@eemnes.nl