Stedin breidt elektriciteitsnet uit

Energienetbeheerder Stedin is eind januari 2022 gestart met het leggen van nieuwe elektriciteitskabels tussen Eemnes en Baarn. De huidige elektriciteitskabels zijn in de toekomst niet meer toereikend voor het toegenomen verbruik van elektriciteit en de teruglevering van de energie uit wind en zonnepanelen. De werkzaamheden duren nog tot juli 2022.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door monteurs van aannemer Dynniq. Voor het leggen van de nieuwe kabels worden straten en trottoirs open gegraven. Hier kan het verkeer overlast van ondervinden. Woningen blijven altijd bereikbaar. Mochten bewoners even geen elektriciteit hebben, dan ontvangen zij hierover bericht. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende straten:
•           Noordersingel (in de berm)
•           Zuidersingel (in de berm)
•           Ruizendaallaan
•           Stammeweg
•           Zuid Ervenweg richting Baarn

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u deze mailen naar dhr. Ahmed Belkheir van aannemer Dynniq Energy. Hij is voor dit project bereikbaar op werkdagen 9.00-12.00 uur via emailadres: ahmed.belkheir@dynniq-energy.com