Steeds meer Eemnessers vinden een passende woning

Eén van de uitgangspunten uit de woonvisie van Eemnes is dat we iedere Eemnesser een passende woning willen bieden. In 2023 komen er in Eemnes maar liefst ruim 100 sociale huurwoningen beschikbaar. Dit aantal bestaat uit 8 tiny houses aan de Barbeelstraat, 12 sociale huurwoningen in Het Plukveld (Zuidpolder) en 29 appartementen bij Hink Stap Sprong die in de nieuwbouwprojecten worden opgeleverd. Aangevuld met 14 huurwoningen die kopers van een woning in Het Plukveld achterlaten. Ook de doorstroomregeling ‘Van Groot Naar Beter’ blijkt een succes. Doordat woningzoekenden zijn door verhuisd naar een kleinere, passende woning binnen Eemnes zijn er 8 grote eengezinswoningen vrijgekomen. Daarnaast is er nog het reguliere aanbod van ongeveer 30 huurwoningen per jaar.

Wethouder Theo Reijn: “Door per woonproject heel gericht toewijzingscriteria vast te stellen voor huur- en koopwoningen, kunnen wij maximaal inzetten op doorstroming om zoveel mogelijk Eemnessers een passende woning aan te bieden. Door het pakket aan maatregelen en de oplevering van nieuwbouw komen er dit jaar een voor Eemnes ongekend groot aantal sociale huurwoningen beschikbaar.”

Toewijzing van woningen

De gemeente Eemnes en de Alliantie maken per nieuwbouwproject afspraken over de toewijzing van de woningen. Hierbij wordt ingezet op doorstroming binnen de Eemnesser woningmarkt. Dit betekent dat een huishouden verhuist van de ene naar de andere woning. De achtergelaten woning komt hiermee beschikbaar voor anderen. Eemnessers die naar een woning verhuizen die beter bij hun woonsituatie past, krijgen voorrang op andere huurders. Dit noemen we de Van Groot Naar Beter-regeling. Vorig jaar was dit een pilot, maar het wordt nu ook ingezet bij de woningen in de projecten Het Plukveld (Zuidpolder) en Hink Stap Sprong.

Van Groot Naar Beter-regeling

De Van Groot Naar Beter-regeling geeft Eemnessers voorrang die van een vierkamerwoning (of groter) verhuizen naar een kleinere woning met maximaal 3 kamers. Hiermee willen de gemeente en de Alliantie stimuleren dat huurders verhuizen naar een passende woning en dat de vrijgekomen grote woning beschikbaar komt voor starters en gezinnen. Het pakket aan doorstroommaatregelen, waar de Van Groot naar Beter-regeling een onderdeel van is, is geëvalueerd door onafhankelijk onderzoeksbureau RIGO. Het eindrapport wordt binnenkort gedeeld met de gemeenteraad. De gemeente en de Alliantie willen de doorstroommaatregelen ook de komende 3 jaar inzetten.

Steeds meer woningen voor Eemnessers

Door de komende nieuwbouwprojecten in combinatie met de doorstroommaatregelen en het reguliere aanbod komen er dit jaar ruim 100 sociale huurwoningen vrij. Dat is ongeveer 3 keer meer dan normaal. De verwachting is dat een aantal huurders van de nieuwbouwwoningen ook nog een woning achterlaten waardoor het aantal van ruim 100 nog hoger kan uitvallen. Naast de inzet voor doorstromers maakt de gemeente zich ook hard voor de startende Eemnesser. Zo zijn de 8 tiny houses met voorrang aangeboden aan Eemnesser starters en wil de gemeente samen met de Alliantie ook in de andere twee projecten woningen beschikbaar stellen voor woningzoekenden met een lokale binding aan de gemeente Eemnes. Het college van burgemeester en wethouders bespreekt op maandag 3 april a.s. de voorgestelde toewijzingscriteria met de gemeenteraad.