Stikstof geen belemmering voor werk aan afrit A27, Zuidersingel en HOV-haltes

Stikstof vormt geen belemmering voor het werk dat moet worden uitgevoerd voor het project ‘Beter Bereikbaar Eemnes’. Dat blijkt uit berekeningen die de gemeente Eemnes liet uitvoeren. In afwachting van de uitkomsten werd de aanbesteding voor het werk eind vorig jaar stilgelegd. Deze is onlangs opnieuw gestart.

Naar verwachting wordt nog voor de zomer de aannemer geselecteerd die het werk mag gaan uitvoeren. Dat omvat de verbreding van de afrit A27, de reconstructie van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-haltes. 

Projectwethouder Theo Reijn:

Dit is goed nieuws. Na het stikstofarrest van de Raad van State hebben we de aanbesteding in oktober vorig jaar stil moeten leggen. Ik ben blij dat nu blijkt dat het werk geen negatieve effecten heeft op de natuur. En dat we door kunnen pakken. Dat is hard nodig. De druk op de afrit A27 blijft onverminderd groot. Hoe eerder we met het werk kunnen starten, hoe beter. Ik verwacht dat de eerste schop na de bouwvak de grond in kan. We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat de HOV-bus begin volgend jaar passagiers kan ophalen bij de nieuwe bushaltes. En dat kort daarna de file op de afrit tot het verleden behoort.

Groenstrook Roodzwenk 

Voorafgaand aan de infrastructurele werkzaamheden aan de Zuidersingel wordt de groenstrook tussen de Zuidersingel en de Roodzwenk/Vierkante Bosje opnieuw ingericht. Deze ligt tegenover de toe- en afrit. In overleg met de aanwonenden is een ontwerp voor de groenstrook gemaakt, waar ook een speelelement in water deel van uitmaakt. Eind 2022 is al nieuwe beplanting in de groenstrook aangebracht. Maandag 27 februari is gestart met het uitgraven van de watergang. Daarmee is het grotere werk daar nu echt begonnen.  

Hoogwaardig openbaar vervoer

De gemeente zet met ‘Beter Bereikbaar Eemnes’ niet alleen in op een betere bereikbaarheid met de auto, maar ook op een comfortabel en stipt OV-netwerk waar reizigers op kunnen bouwen, ook in de spits. Met de komst van de HOV-bus in Eemnes komt er een vlotte OV-verbinding met Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Almere. 

Wethouder Theo Reijn spreekt met iemand die met de graafwerkzaamheden bezig is van de watergang