Stille tocht zondag 6 maart

Zondag 6 maart organiseerde het Steuncomité Eemnes-Oekraïne een stille tocht voor de slachtoffers van Oekraïne. Ongeveer 150 mensen liepen mee om hun steun te betuigen.

Bij het Vrijheidsmonument hield de burgemeester een toespraak en droegen kinderen gedichten voor. De toespraak van de burgemeester leest u hieronder.

De onvoorstelbaar geachte Russische invasie in Oekraïne heeft ons op harde wijze duidelijk gemaakt dat oorlog in Europa helaas niet tot het verleden behoort. Met verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Ongeloof, woede, angst en onzekerheid vullen onze gedachten. Het grote Rusland tegen het veel kleinere Oekraïne. Desondanks zien we een vastberaden en moedig volk, dat pal staat voor hun land en nationale soevereiniteit. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar alle onschuldige mensen die op dit moment slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict. Een oorlog op de drempel van ons vrije Europa, veroorzaakt door een dictatoriaal regime die mensenlevens opoffert aan de mystiek van de Groot-Rusland gedachte. We zien Oekraïners die zich letterlijk dood vechten om hun land, hun cultuur, hun democratie, hun vrijheid te verdedigen. In de verwoeste huizen van Kyiv, Kharkiv, Odesa en Mariupol en andere steden en dorpen komt ruw een periode van vrede in Europa ten einde. 

Dat deze escalatie ons allemaal raakt, blijkt wel uit de hartverwarmende initiatieven vanuit onze lokale samenlevingen. Of het nu gaat om het bijeenbrengen van voedselpakketten, medicijnen- en kledinginzameling, of om het beschikbaar stellen van onderdak. De oprichting van het comité Eemnes-Oekraïne geeft die betrokkenheid extra kracht. De saamhorigheid en solidariteit die uit alle initiatieven spreekt is bijzonder goed om te ervaren en dat hebben we met elkaar nodig. Er gaat verbondenheid van uit, van mensen onder elkaar die beseffen hoe ernstig de situatie voor heel velen nu is: medemenselijkheid staat nu voorop. 

Deze invasie en dit conflict maakt eens te meer duidelijk hoe waardevol onze democratische rechtstaat is. Vrijheid om je te uiten en om te kunnen zijn wie je bent. Vrijheid en rechtvaardigheid is een kostbaar goed, wat wij op waarde moeten blijven schatten; met deze waarden mogen wij nooit lichtzinnig omgaan, we moeten koesteren dat we in vrijheid in Nederland leven. Velen van u voelen zich zeer betrokken bij wat er in Oekraïne gebeurt en maken dat kenbaar. Wereldwijd zien wij heel veel mensen de straat op gaan om zich uit te spreken tegen deze oorlog. Hier spreekt verbondenheid, compassie en zorg over de toekomst uit. Overigens elke oorlog is er één teveel, maar laten we nu niet in een discussie over welke oorlog erger is belanden. De lijst met conflicten en oorlogen op onze aarde is helaas veel te lang. Maar oorlog in ons eigen Europa in 2022 had geen verstandig mens ooit verwacht.

De komende tijd zal er ook een van onzekerheid zijn. Er zullen nog vele ingewikkelde vragen beantwoord moeten worden en moeilijke situaties gaan zich aandienen. Ruim 1,5 miljoen mensen zijn al op de vlucht, een voor Europa sinds de Tweede Wereldoorlog ongekende humanitaire ramp. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met elkaar een bijdrage zullen en kunnen leveren. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om in die ongetwijfeld lastige tijden die ons nog te wachten staan, voor, naast en met onze inwoners te zijn. De 26 gemeenten in de provincie Utrecht treffen de voorbereidingen voor de grootschalige opvang van vluchtelingen, waarbij een eerste opvang in gastgezinnen en hotels het begin is. We treffen ook voorbereidingen in ons eigen dorp, samen met Blaricum en Laren, en zullen o.a. via het comité Eemnes-Oekraïne een beroep op onze samenleving doen om daarbij te ondersteunen. Maar we moeten er rekening mee houden dat de opvang geen kwestie van dagen of weken zal zijn. 

Poetin heeft ons ruw wakker geschud. Ook onze vrijheid, onze democratie en onze welvaart zijn kwetsbaar. De aanval op de Oekraïne is niet alleen een aanval op een democratisch, onafhankelijk land, het raakt de stabiliteit en veiligheid in heel Europa. In Kyiv, Kharkiv, Odesa en Mariupol vecht men voor hun land, voor hun vrijheid en voor hun democratie. Waarden die we met hen delen. Onze gedachten en sympathie zijn bij hen, de slachtoffers van de Russische agressie. Sinds de inval tonen we in Nederland en in Eemnes saamhorigheid en solidariteit en dragen we naar vermogen bij aan het verlichten van de nood. Ook de komende moeilijke dagen, weken en maanden zullen we die inzet van velen hard nodig hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat goed gaat lukken. We laten Oekraïne en de vele vluchtelingen niet in de steek. 

Dank voor uw komst, uw betrokkenheid en uw steun

Tocht

tocht 2

tocht 3