Tijdelijke Jeu de Boulesbaan op het Plantsoen

Deze zomer is de aannemer gestart met het bouwrijp maken van het De Hiltterrein. De aannemer is zeer voortvarend aan de slag gegaan en is zelfs eerder begonnen met de werkzaamheden dan met de gemeente was afgesproken. De Jeu de Boulers, die daar elke vrijdagochtend spelen, troffen de baan op vrijdag 8 juli gedeeltelijk afgebroken aan. Zij zijn toen direct naar het gemeentehuis gegaan om hun beklag te doen. Er zijn diezelfde dag nog maatregelen getroffen, zodat zij toch kunnen spelen.

Vervolgens is in goed overleg met de Jeu de Boulesvereniging naar een snelle oplossing gezocht. Nu is er een tijdelijke baan aangelegd op het grasveld van het Plantsoen. Vanaf deze week kunnen de Jeu de Boulers hun spel gelukkig weer spelen.

Wethouder Theo Reijn nam er vrijdagochtend 22 juli een kijkje met een kleine traktatie. Ook gooide hij een balletje mee:

De Jeu de Boulesbaan op het Plantsoen is tijdelijk, omdat er nog geen definitieve plek is gevonden. Aanvankelijk zou de Jeu de Boulesbaan meegenomen worden bij het nieuwe inrichtingsplan voor het Plantsoen. Bij de uitwerking van de plannen bleek er waarschijnlijk geen ruimte te zijn voor de baan vanwege de benodigde ruimte voor waterberging. Een nieuwe baan op het terrein van de IJsclub, samen met een Beachvolleybalveld en beweegtoestellen voor ouderen, is het nieuwe plan. Op dit moment wordt een grondonderzoek uitgevoerd om te kijken of de plannen op deze locatie haalbaar zijn.

wethouder deelt koeken uit aan jeu de boulers

wethouder speelt mee met joe de boules