Tijdelijke oplossing Eembrug

De Eembrug wordt al een poos geplaagd door diverse storingen De provincie heeft inmiddels opdracht gegeven om weer brugwachters in te zetten tot de boel duurzaam in orde is.

Op dit moment zijn monteurs bezig met het achterhalen van de mechanische storingen in de afsluitboomkasten. De werkzaamheden duren net zo lang tot de storingen echt verholpen zijn.

In de tussenliggende periode wordt de brug bediend door een brugwachter, die lokaal ter plaatse is en de brug bedient, gedurende ‘de bedientijd’ van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, in ploegendienst. We gaan er nu van uit dat de brugwachter 3 weken ter plaatse zal zijn.

We willen hiermee voorkomen dat weggebruikers er weer hinder van ondervinden. De provincie betreurt de overlast voor de mensen zeer. En werkt hard aan een oplossing.