Uitreiking 4 Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

Op vrijdag 2 juli 2021 kregen 4 inwoners uit Eemnes daadwerkelijk een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt van burgemeester Roland van Benthem. Op 26 april zijn ze al op een feestelijke manier op de hoogte gesteld van de Koninklijke Onderscheiding. Door de coronamaatregelen kan er nu wel een uitgebreide ceremonie plaatsvinden in het Huis van Eemnes. Burgemeester Roland van Benthem startte met een speech daarna droeg de dorpsdichter Anne Roozenboom een gedicht voor. Na afloop was er een toost met oranjebitter. De 4 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Janny Frantsen-Niesing (1952)

Mevrouw Janny Frantsen wordt benoemd voor haar bijzondere verdiensten in de maatschappij. Zij is vanaf 1982, al bijna 40 jaar, actief als vrijwilligster op diverse vlakken.

Ze is begonnen in de ouderraad van een basisschool. In 1984 werd ze actief bij de Hervormde Kerk. Eerst als voorzitter van de Vrouwenbond. In 1990 werd de Dameskrans opgericht. Hier kwamen maandelijks 20 dames bij elkaar om in wat informelere sfeer en tijdens het handwerken over diverse geloofszaken te discussiëren.
Toen deze opgeheven werd in 1997, is ze verder gegaan als ouderling en pastoraal medewerkster.

Janny Frantsen bereidt kerkdiensten voor, maar ook speciale diensten zoals uitvaarten en doopvieringen. Daarnaast gaat ze op bezoek bij mensen uit de kerk, voor een praatje of een uitstapje naar bijvoorbeeld een museum. Maar ook om boodschappen te doen en praktische hulp te bieden. Als pastoraal medewerkster voert ze gesprekken met leden die psychische of geloofsproblemen hebben. 

In de jaren 90 zijn Janny en haar man gastgezin geweest en fondsenwerver bij Pax Christi Kinderhulp. Hierdoor hebben vele Poolse achterstandskinderen van een heerlijke vakantie in Eemnes genoten. Janny zamelde door diverse acties ook geld in om deze vakanties mogelijk te maken. 

Gedurende 15 jaar is Janny lid geweest van het feestcomité Eemnes. Ze hielp mee met de opzet, vormgeving, organisatie en verrichtte  hand- en spandiensten tijdens de jaarlijkse feesten zoals Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Maar ook bij de 4 jaarlijkse feestweek van Eemnes dacht ze mee over leuke activiteiten voor diverse doelgroepen.

Ruim 20 jaar gaat Janny mee als verpleegkundig medewerkster bij de vakantieweek voor mensen die veel zorg nodig hebben. Ze maakt deel uit van een zorgteam van gediplomeerde en ongediplomeerde zorgvrijwilligers onder leiding van een zorgcoördinator. Janny Frantsen begeleidt de gasten bij het wandelen, de uitstapjes en de creatieve activiteiten, spel en muziek en ze biedt veel persoonlijke, individuele zorg en aandacht. 

Inmiddels 8 jaar is Janny Frantsen mantelzorger voor haar moeder, broer en schoonzus.

Buiten al deze activiteiten heeft Janny Frantsen afgelopen jaren ook tijd gevonden om een nieuw projectkoor op te richten en helpt ze bij voorkomende activiteiten van de Historische Kring Eemnes.

Uitreiking lintje Frantsen

De heer Ruud Ham (1953)

Ruud Ham wordt benoemd voor zijn langdurige bijzondere inzet voor de kerk en maatschappij.

Sinds 2002 is Ruud Ham al als vrijwilliger actief in diverse geledingen van de Protestantse Gemeente Laren/Eemnes, vanaf 2009 als diaken in de PGLE en tevens duizendpoot bij de werkgroep Communicatie. Ook is hij een belangrijke steunpilaar voor de Historische Kring Eemnes.

Andere verenigingen doen ook niet tevergeefs beroep op hem. Zo is hij een zeer gewaardeerd webmaster bij Goede Buren Eemnes, de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkersvereniging, basisschool De Zevensprong en het comité Eemnesser koeien trofee, waarbij hij ook bestuurslid is.

De afgelopen jaren is zijn werk beeldbepalend geweest voor diverse organisaties in Eemnes. Met zijn vakmanschap en zijn creativiteit heeft hij kleur en vorm gegeven aan websites, posters, folders en expositieruimtes van vele verschillende organisaties.

Ruud Ham gaat voor kwaliteit en snelheid, zet zich overal voor meer dan 100% voor in, heeft een groot gevoel voor humor en draagt in bijzondere mate bij aan de prettige sfeer in de organisaties waar hij zich voor inzet.

Uitreiking lintje Ham

Mevrouw Marianne Van der Kolk – Van den Oever (1962)

Mevrouw Marianne Van der Kolk is sinds 1976 al actief als vrijwilligster. Ze begon op 14 jarige leeftijd als begeleidster bij paardenkampen voor kinderen. Daarna werd ze actief bij de Hippische Sportfederatie, waar ze ruim 20 jaar maandelijks diverse wedstrijdonderdelen jureerde. 

In 2004 heeft Marianne haar instructeursdiploma EHBO behaald en is ze begonnen met het geven van EHBO cursussen. Dit doet ze met zeer veel enthousiasme en gedrevenheid. 

In 2015 is Marianne van der Kolk actief geworden bij de Wandelvierdaagse Het Gooi. Dit wandelevenement voert iedere dag door een andere Gooise gemeente. Ze heeft ervoor gezorgd dat de Eemnesser gemeenschap heel actief betrokken is geraakt bij de Vierdaagse.

Marianne Van der Kolk was van 2012 tot 2020 lid van het Coöperatiefonds van de Rabobank Amersfoort Eemland. Samen met anderen beoordeelde zij aanvragen voor ondersteuning. Ze gaf welkome achtergrondinformatie bij de aanvragen, gaf bekendheid aan het fonds en stimuleerde verenigingen en stichtingen om een aanvraag in te dienen.  

In 2018 is ze secretaris geworden bij de st. Noodhulp Eemnes. Ze onderhoudt op prettige wijze contacten met maatschappelijke organisaties en draagt succesvol bij aan het werven van fondsen. Ook is ze vindingrijk in het zoeken naar oplossingen. 

Naast al deze activiteiten is ze ook nog mantelzorger voor een hulpbehoevende buurvrouw.

Uitreiking lintje Van der Kolk

Mevrouw Willy Schat-Smit (1952)

Willy Schat-Smit wordt benoemd voor haar vele vrijwilligerswerk dat ze verricht voor de tennisvereniging, het ziekenhuis, het Comité Eemnesser koeien trofee en de bridgeclub.

Als sinds 1972, bijna 50 jaar, heeft ze zich dag en nacht ingezet voor de Tennisvereniging Eemnes (TVE). Ze deed dat op allerlei fronten: niet alleen op bestuurlijk vlak, maar ook stak ze vaak de handen uit de mouwen bij allerlei praktisch werk. Het organiseren van de vele jaarlijkse toernooien was bij haar in goede handen. Maar ze zette zich ook in voor het begeleiden van nieuwe leden, de competitie-indeling en het clubblad. Ook nu nog helpt ze waar ze kan en is ze het geheugen van de vereniging. De TVE heeft dankzij Willy Schat een uitstekende reputatie als leukste open toernooi van Gooi en Eemland. Mevrouw Schat is met recht één van de steunpilaren van de TV Eemnes te noemen. 

In 1998 werd in Eemnes de Eemnesser Koeien trofee in het leven geroepen, om jaarlijks vrijwilligers die op maatschappelijk of sportief vlak een bijzondere prestatie hadden geleverd, in het zonnetje te zetten. Vanaf het begin is Willy Schat hierbij betrokken geweest. Ze beoordeelt de ingekomen voordrachten, bepaalt mede de keuze van de winnaars en is nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de afsluitende feestavond. Haar bijdrage aan het comité is zeer waardevol.

In 2008 is Willy Schat vrijwilliger geworden in ziekenhuis Tergooi, locatie Blaricum. Ze zorgt voor het patiëntenvervoer binnen het ziekenhuis. Dit doet ze met veel aandacht en de juiste balans tussen ernst en vrolijkheid. Ook draagt ze bij aan een positieve sfeer in het team. 

Daarnaast weet men in haar brede vrienden- en kennissenkring Willy ook altijd te vinden voor het verrichten van hand- en spandiensten. Zo ook bij de bridgeclub, waar ze sinds een paar jaar actief is.

Uitreiking lintje Schat