Unieke burgerraadpleging schone energie in Eemnes

Wethouder René ten Have (Duurzaamheid) roept alle Eemnessers op om mee te doen aan de unieke burgerraadpleging over schone energie.

Naast het onlangs gestarte burgerforum (waar 30 Eemnessers aan deelnemen), is er nu ook voor alle Eemnessers de gelegenheid om aan te geven wat zij belangrijk vinden bij het kiezen van vormen van schone energie voor Eemnes. Wethouder René ten Have:

 “Hartstikke tof dat we met de raadpleging kunnen beginnen. Uniek voor Eemnes want we vragen alle Eemnessers naar hun opvattingen over de energietransitie én het Burgerforum gaat vervolgens aan de slag om met alle inbreng het gemeentebestuur te adviseren. Dit geeft energie en ik hoop op een zo groot mogelijke deelname”

Digitale vragenlijst online

Vanaf woensdag 12 juli staat de digitale vragenlijst online.

Vul de vragenlijst in 

Via deze vragenlijst vragen wij alle inwoners om hun meningen en ideeën te geven over de thema’s duurzaamheid en energie. 
Alle Eemnessers krijgen de komende dagen een zonnige ansichtkaart in de bus, met een QR-code die leidt naar de vragenlijst.

qr

Hoe werkt de burgerraadpleging in Eemnes? 

De burgerpeiling bestaat uit twee delen: 

  1. De adviezen en ideeën van Eemnessers die de digitale vragenlijst invullen. De verzamelde uitkomsten van de vragenlijsten worden (anoniem) aangeboden aan het Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie. Zij nemen dit mee als bron voor hun advies aan het gemeentebestuur van Eemnes.
  2. Het Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie brengt een advies uit aan het gemeentebestuur van Eemnes. Dit bestaat uit een advies over windenergie en een advies over het opwekken van duurzame energie in Eemnes. Daarbij is het doel om 70% schone opwekking van energie te hebben in 2030. Deze adviezen worden in het najaar van 2023 uitgebracht aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur neemt deze adviezen mee in het ontwikkelen van het duurzame energiebeleid.

Meer informatie en een video hierover is te vinden op: www.eemnes.nl/energie