Vandalisme in Eemnes

In de afgelopen periode heeft de gemeente Eemnes twee vormen van vandalisme geconstateerd. Het gaat om het bestickeren van honderden objecten uit de openbare ruimte (met name in de Noordbuurt) en het plaatsen van beledigende teksten op bankjes en bebording in het buitengebied. Het gaat hierbij niet alleen over uitingen vanwege boerenprotesten, ook zijn er andere actiegroepen die objecten in de openbare ruimte gebruiken om een mening te geven. Bijvoorbeeld door bankjes te bekladden die in de buitenruimte staan. Deze vormen van vandalisme accepteert de gemeente niet.

Wethouder René ten Have (openbare ruimte) zegt over beide incidenten: "Ik heb het gevoel dat we tegenwoordig met elkaar communiceren via de openbare ruimte (bijvoorbeeld door objecten te bekladden en te vernielen), in plaats van dat we een normaal en volwassen gesprek met elkaar voeren. Ik vind dat onacceptabel en ook niet passen bij een dorp als Eemnes. Tegen de vernielers zou ik dan ook zeggen: kap hiermee! Zij realiseren zich waarschijnlijk niet dat de hele samenleving met een onnodige en inmiddels forse kostenpost wordt opgezadeld."

Bestickering in de Noordbuurt

In de Noordbuurt zijn ruim honderd objecten in de openbare ruimte (denk bijvoorbeeld aan lantaarnpalen, paaltjes en verkeersborden) beplakt met stickers van een omgekeerde Nederlandse vlag. De stickers zijn dusdanig sterk dat als men deze verwijdert, ook direct de onderliggende verflaag wordt meegetrokken. Een zeer vervelende en onacceptabele actie, die ook in strijd is met de APV waarin staat dat het niet is toegestaan om objecten in de buitenruimte aan te tasten. De daders zijn nog niet bekend maar de gemeente heeft al wel aangifte gedaan en de politie doet onderzoek.

Beledigende teksten op bankjes nabij het fietspontje

In de polder/het buitengebied van Eemnes staan meerdere bankjes en tafeltjes waar bewoners en/of recreanten tijdens hun fiets- of wandeltocht van kunnen genieten. Helaas zijn er op een aantal objecten, zoals bankjes en tafeltjes, uiterst kwetsende teksten geplaatst. De teksten zijn inmiddels door de medewerkers van onze Buitendienst verwijderd.