Veiligheidsmonitor 2023 gaat van start

Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van onze gemeente. Inwoners zijn via een steekproef geselecteerd om mee te doen aan de vragenlijst.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 22 augustus; de resultaten worden in maart 2024 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.