Vervolg aandachtsgebied stiltegebied en provinciale omgevingsverordening

In maart 2020 nam de gemeenteraad van Eemnes de motie aan over het stiltegebied en de provinciale omgevingsverordening. In de motie roept de gemeenteraad het college op om alles in het werk te stellen om de vrijwaringszone rond het stiltegebied te laten schrappen uit de omgevingsverordening van de provincie Utrecht. Met name vanwege het effect op evenementen die in Eemnes plaatsvinden.

Het college heeft uitvoering gegeven aan de motie en heeft in september 2020 een reactie aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie gestuurd. Vervolgens is er een regionale zienswijze aan GS verstuurd en is er een akoestische notitie opgesteld om de effecten van het geluid op het stiltegebied te onderzoeken. Omdat in de nota van beantwoording over de zienswijzen van de provincie wordt aangegeven dat er geen aanpassingen worden gedaan, heeft wethouder Reijn ingesproken in februari 2021. 

Na een gesprek met de Gedeputeerde is duidelijk geworden dat de nieuwe omgevingsverordening van de provincie geen directe werking heeft voor het organiseren van evenementen. Het toestaan van evenementen in Eemnes is volledig de bevoegdheid van de gemeente. Op grond van de nieuwe Omgevingswet moet de gemeente wel overwegingen opnemen in het omgevingsplan over het toelaten van evenementen Op dit moment wordt de Omgevingsvisie van de gemeente voorbereid. Hierna zal het omgevingsplan worden opgesteld waarin de overwegingen opgenomen zullen worden over het onderwerp geluid. Daarvoor worden onder andere de resultaten van het akoestisch onderzoek gebruikt.

Lees hier het memo aan de gemeenteraad (pdf, 503 KB). 

Kunt u de documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.