BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

Op zaterdag 10 juni is het BEL-veteranendag in Blaricum. Ieder jaar wordt de BEL-veteranendag in een andere BEL-gemeente gevierd. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid.

veteranendag-550-resized

Waardering voor veteranen 

Met het organiseren van deze dag willen de BEL-gemeenten hun waardering tonen voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies van de veteranen. Het gaat daarbij niet alleen om de militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indie, Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook voor jonge veteranen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali. 

De veteranen hebben zich ingespannen voor vrijheid en vrede. Dat verdient alle aandacht en dank en daarom organiseren wij in ons land ook jaarlijks de Nederlandse Veteranendag.

Programma

Ook dit jaar is er weer een mooi programma samengesteld. Zo geeft schrijver Jan Hillenius een inspirerende lezing, is er de traditionele 'blauwe hap', zijn er activiteiten met de scoutingskinderen en is er alle ruimte om met elkaar bij te praten.

De BEL-veteranendag is alleen voor genodigden. Staat u niet geregistreerd staan bij het Veteraneninstituut, maar wilt u wel aanwezig zijn? Meld u dan aan bij het Bestuurssecretariaat Blaricum via: bestuurssecretariaat@blaricum.nl