Vier Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

Op dinsdag 26 april 2022, tijdens de lintjesregen, ontvingen 4 inwoners van Eemnes een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Roland van Benthem. 3 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 1 gedecoreerde tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

P.A.H. (Peter) van Hofslot (1951), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter van Hofslot krijgt lintje opgespeld door de burgemeester

Peter van Hofslot is al bijna 50 jaar actief in Eemnes als vrijwilliger, op velerlei gebied.

In de jaren ‘70 gaf hij in het verenigingsgebouw al kluscursussen, waardoor meerdere Eemnessers weer wat handiger werden.

Vanaf de oprichting van de Historische Kring Eemnes, in 1979, heeft hij mede de koers uitgezet van de Kring, is op zaterdag gastheer in de Oudheidkamer, helpt bij het opbouwen van de tentoonstellingen en brengt het verenigingsblad rond. Al ruim 40 jaar is hij dan ook 1 van de actieve vrijwilligers die samen zorgen voor een bloeiende Historische Kring.

Tevens is Peter van Hofslot al 36 jaar penningmeester van de Vereniging Vrijheidsmonument Eemnes (VVE), dat mede op zijn initiatief tot stand is gekomen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van het monument en is sindsdien actief bij de jaarlijkse 4 mei herdenking. Dit samen met de gemeente, scholen en verenigingen. De VVE fungeert in Eemnes als het lokale 4 mei comité.

35 jaar geleden werd in Eemnes IJsclub 'De Vaart' opgericht. Peter van Hofslot is hiervoor al jaren secretaris. Hij verzorgt de ledenadministratie, de contacten met de gemeente en andere voorkomende administratieve, maar ook praktische klussen!

Peter van Hofslot doet nog veel meer voor Eemnes. Zo is hij al jaren klokkenluider bij het Eemnesser klokkenluidersgilde, vrijwilliger om gelden te werven voor Pax Kinderhulp, op de achtergrond actief in de plaatselijke politiek en ruim 12 jaar (vice-)voorzitter geweest van de lokale en provinciale afdeling van Univé. Ook is hij sinds 2010 activiteitenbegeleider bij Sherpa Houtwerk. Wekelijks ondersteunt hij de cliënten bij het maken van de mooiste voorwerpen van hout.

Bijzonder is zijn inzet voor mensen met een beperking. Ruim 10 jaar verricht de gedecoreerde, als persoonlijk begeleider van enkele cliënten, op vrijwillige basis iedere week het werk waaraan de reguliere zorg niet toekomt. Zo is hij al ruim 10 jaar persoonlijk begeleider van de autistische Boudewijn. Tenminste 3 keer per week haalt de gedecoreerde hem op om er samen op uit te gaan. Lekker fietsen en wandelen, maar ook uit eten gaan, dagjes uit naar bijzondere locaties en het wandelen van de vierdaagse. 

Geruime tijd begeleidde de gedecoreerde ook fiets- wandel- en paardentochten met andere cliënten van Sherpa. 

H. (Henk) Blanken (1947), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Blanken krijgt lintje opgespeld door de burgemeester

Henk Blanken is dierenarts en begon zijn dierenartspraktijk in Eemnes voor landbouwdieren. Later ook voor huisdieren en zelfs circusdieren (tijgers).

Henk Blanken deed in de dagelijkse werkzaamheden veel meer dan van een dierenarts verwacht mocht worden. Hij was niet alleen dierenarts, maar ook vertrouwenspersoon, ondersteunde de boeren met hun bedrijfsvoering en bracht moderne behandelmethoden naar het conservatieve Eemnes. De toewijding en invulling die hij aan de dag heeft gelegd, zijn dermate bijzonder en aansprekend dat dit veel verder gaat dan van een dierenarts verwacht mag worden. Hij stond 24 uur per dag klaar voor iedereen, zonder vaste werktijden, en was altijd bereikbaar voor kleine en grote vragen. Hij was zeer betrokken bij de veeboeren in de buurt, wat ze meemaakten en waar ze mee zaten. Henk Blanken maakte altijd tijd voor een praatje en vond het sociale, betrokken aspect van zijn vak heel erg belangrijk.

In zijn eigen praktijk nam hij een beginnend dierenarts aan voor huisdieren. Hij leerde de arts heel veel over kleine en grote dierenoperaties. Ook voor haar collega's gaf hij praktijklessen. Zo was hij ook betrokken bij het opleiden van dierenartsen aan de Universiteit van Utrecht.

En ook heel bijzonder, zonder de huidige en vaak technische hulpmiddelen, wist Henk Blanken met ouderwets handmatig onderzoek al de juiste diagnose te stellen bij de dieren. 

Administratie was niet helemaal zijn ding. Zijn vrouw hield dat wel een beetje voor hem bij, maar hij was daar niet accuraat in. Als een boer een beetje krap zat, werd de rekening 'vergeten' of de dierenarts kreeg een haas mee naar huis. Ook al heeft hij zijn praktijk, vanwege zijn gezondheid, een paar jaar geleden over moeten dragen, nu het beter gaat, wordt hij weer regelmatig gevraagd. Zowel voor zieke dieren, als voor de keuring en het enten. Daarnaast gaat hij regelmatig op bezoek voor advies en een sociaal praatje.

Naast alle drukke werkzaamheden voor zijn praktijk, die hij lange tijd alleen runde, heeft hij ook tijd gemaakt voor het opvangen van kansarme Poolse kinderen gedurende drieweekse vakanties. Hij bouwde een goede en warme band met hen op. Met enkelen heeft hij nog steeds contact. Zij hebben mede dankzij zijn begeleiding toonaangevende agrarische bedrijven opgestart in hun vaderland.

Daarnaast was Henk Blanken nauw betrokken bij de geitenfokvereniging, eerst lokaal en later regionaal. Ongeveer 20 jaar heeft hij zich ingezet voor de leden en het welzijn van de dieren. De gedecoreerde was voorzitter, maar hij heeft ook een zeer gewenste reorganisatie doorgevoerd, waardoor de geitenfokverenigingen nog steeds bestaan en actief zijn. Een eigen vakblad voor de geitenfokkerijverenigingen is ook één van zijn verdiensten.

Met zijn vrouw Mia is Henk Blanken al bijna 20 jaar actief in de Tibetaanse gemeenschap in België. Hij helpt ter plekke bij cursussen en programma's, maar is ook heel behulpzaam bij de bouw en verbouw van de verschillende locaties van het instituut.

Ook geeft hij in Kathmandu, Nepal, medische zorg aan straathonden, waarbij hij medische hulpmiddelen meenam uit Nederland.

J. (Johan) Meppelink (1960), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Johan Meppelink met zijn vrouw en de burgemeester

Johan Meppelink is zeer actief in de Eemnesser gemeenschap. Over het algemeen op de achtergrond, maar iedereen kent hem en hij weet goed verbindingen te maken.

Sinds 1991 is hij samen met zijn vrouw Ineke 5 keer gastgezin geweest om kansarme Poolse en later Armeense kinderen op te vangen via Pax Kinderhulp. Hij is nu voorzitter van Pax Kinderhulp Eemnes. Ook bij de voorbereidende werkzaamheden voor de opvang de afgelopen 30 jaar, heeft hij een zeer belangrijke rol gespeeld. Onder andere door het bezoeken van de herkomstlanden, het zoeken naar sponsoren en het organiseren en mede uitvoeren van een activiteitenprogramma. Vooral de geldinzamelingsacties zijn bij Johan Meppelink in goede handen, hij is zeer creatief in het bedenken van deze acties.

In zijn verschillende woonplaatsen is Johan Meppelink al gedurende 22 jaar actief in het kerkelijk jongerenwerk, de Diaconie en het bestuur en onderhoud van kerkelijke goederen.

Tegenwoordig is hij nauw betrokken bij de Diaconie in Eemnes. Eerst als jeugdwerker, maar inmiddels ook in het bestuur. Hij heeft initiatieven genomen om als Diaconie woningen te kopen voor mensen die (tijdelijk) in de problemen zitten. Hij onderhoudt ook de contacten met deze mensen en helpt ze verder op weg om hun leven weer op orde te krijgen.

Voor Pax Kinderhulp, maar ook voor de ThuisFrontCommissie, is Johan Meppelink de drijvende kracht om sponsoren te zoeken en geld in te zamelen, zodat deze activiteiten doorgang blijven vinden.

Jaarlijks vindt in Eemnes de herderstocht plaats. Bezoekers lopen dan een route langs locaties waar een toneelstukje wordt opgevoerd, gebaseerd op het Bijbelse kerstverhaal. Ook hier is Johan nauw betrokken bij de organisatie en om de route, de toneelstukjes, maar zeker ook de rekwisieten (bijvoorbeeld levende schapen en een kameel!) te regelen.

Eemnes heeft Johan Meppelink de afgelopen 30 jaar leren kennen als een integere, ijverige, maar ook gezellige dorpsgenoot die graag bereid is en ook initiatieven neemt om de wereld socialer te maken. Hij zal niet nalaten daar een bijdrage aan te leveren.

C.T.J. (Karel) Hagen (1949), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Karel Hagen met zijn vrouw en de burgemeester

Karel Hagen heeft zich de afgelopen jaren buitengewoon ingezet om de ingrijpende renovatie van de Johanneskerk, ter gelegenheid van diens 500-jarig bestaan, tot een goed einde te brengen.

Hij heeft steeds het voortouw genomen. Zowel bij de contacten met de gemeente Laren, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, maar zeker ook intern bij de Protestantse Gemeente Laren/Eemnes. Dit om de renovatie financieel en materieel mogelijk te maken. Hij heeft voortdurend alles goed overzien en overdacht, waardoor zoveel jaren later, in 2021, de renovatie op schema lag voor het feestelijke jubileumjaar en de kosten binnen de begroting zijn gebleven. Karel Hagen heeft vele initiatieven genomen om de financiën op orde te krijgen. Daarnaast heeft hij alle planningen op elkaar afgestemd en de diverse aannemers aangestuurd. Een prestatie van formaat, en dat op vrijwillige basis! De afgelopen 6 jaar is hij hier wekelijks meer dan een halve werkweek mee bezig geweest.

Karel Hagen is al bijna 20 jaar actief in de Protestantse gemeente. Als ouderling is hij belast met het gebouwenbeheer en met alle taken en verantwoordelijkheden die erbij horen. Ook speelt hij een belangrijke rol bij het financieel gezond houden van de kerkelijke gemeente. Maar hij is ook, als begenadigd zanger in het kerkkoor, bij de verschillende bijzondere toneel- en musicaluitvoeringen actief. Hij is dan ook één van de dragende krachten binnen de PGLE.

Bij de Gooise Atletiekvereniging verzorgt hij wekelijks de training en coaching van 2 loopgroepen. Dit behelst de voorbereiding, de training zelf, maar ook begeleiding bij wedstrijden en evenementen. Hij doet dit met veel plezier en aandacht voor elke individuele loper.

Voorheen was hij ook actief als gastheer bij Natuurmonumenten en als trainer bij de plaatselijke voetbalvereniging.