Voetveerpontje Eemnes tijdelijk buiten gebruik

Het voetveerpontje in het poldergebied van Eemnes is buiten gebruik vanwege baggerwerkzaamheden. Hierdoor is het waterpeil tijdelijk verlaagd.

Naar verwachting kan het pontje eind februari 2020 weer varen. Zodra het pontje weer in gebruik is zullen wij u hierover informeren.