Volgende stap naar aardgasvrij Eemnes op 14 september 2021

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Ook in Eemnes zullen we tussen nu en 2050 overstappen. Het overstappen naar duurzame warmte doen we buurt voor buurt. Hoe we dat gaan doen staat in de Transitievisie Warmte.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners hierover mee kunnen praten. Op 8 juli organiseerden we al een eerste bijeenkomst over aardgasvrije wijken. Nu zetten we de volgende stap. Tijdens een online bijeenkomst op 14 september gaan we met inwoners in gesprek over inzichten die uit de technische analyse naar voren zijn gekomen. Onder andere welke alternatieven er voor aardgas zijn in Eemnes. 

Inwoners worden gevraagd om hun inbreng te geven op 14 september. Wij nemen dit mee in de (concept) visie. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Sluit dus vooral aan op 14 september 2021. Dat kan makkelijk vanuit huis! Het begint om 19.30 uur. Meld u vooral aan!