Voornemen tot tijdelijke overdracht gemeentegrond

De gemeente Eemnes is van plan om een overeenkomst te sluiten over twee gemeentegronden. Het gaat in totaal om ongeveer 24 m2. Het is ter vestiging van een tijdelijk recht van opstal aan Delta Fiber Netwerk B.V. voor 15 jaar. Hierdoor kan het bedrijf hier zogeheten Point of Presence (PoP-stations) realiseren voor een glasvezelnetwerk of andere telecommunicatiedoeleinden.

De gemeente Eemnes vindt dat we hiervoor geen openbare en transparante verkoop-procedure hoeven te volgen. De gemeente stelt dat Delta Fiber Netwerk B.V. de enige gegadigde is omdat de grond alleen gebruikt mag worden binnen de telecommunicatiewet. Het gaat om de volgende adressen: 

  • Noordersingel 4
    Kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie A 4237, groot ged, ongeveer 13 m2
  • Laarderweg 88
    Kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie A 2885, groot ged, ongeveer 11 m2

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 2 januari 2023 (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Eemnes.

De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart is het niet meer mogelijk om over deze eigendomsoverdracht aanspraken tegen de gemeente te maken.