Vragenlijst ‘Waar staat je gemeente’

Heeft u de vragenlijst van ‘Waar staat je gemeente’ al in de bus aangetroffen? Alle huishoudens in de gemeente ontvangen deze vragenlijst. Inwoners worden gevraagd een mening te geven over onderwerpen zoals dienstverlening, vuurwerk, de voorzieningen in de gemeente en woon- en leefomgeving.

De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in hoe inwoners de gemeentelijke diensten waarderen en waar de gemeente het kan verbeteren. Uw mening is dus heel belangrijk! Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Research 2Evolve. Eind mei verwachten we de uitkomsten te hebben. Die zijn dan via de website en ook op www.waarstaatjegemeente.nl te vinden. 

De vragenlijst kunt u tot en met 15 mei 2022 invullen. Meerdere personen binnen uw huishouden kunnen meedoen via internet of via papieren vragenlijsten. Papieren versies zijn op te vragen bij het onderzoeksbureau Research 2Evolve. Wilt u een online vragenlijst invullen? Dat kan via deze link.