Werk mee aan de toekomst van Regio Amersfoort

In Regio Amersfoort werken 9 gemeenten aan een gezamenlijke toekomst. Om die toekomst vorm te geven zoeken wij de expertise uit de samenleving. Met deze oproep nodigen wij u van harte uit mee te doen.

Onderwerpen

3 dialooggroepen gaan bezig met de onderwerpen:

  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Kwalitatieve woningbouw
  • Inclusieve Arbeidsmarkt

Wat gaat er gebeuren?

Per onderwerp wordt een dialooggroep gevormd waarin alle expertise uit de regionale samenleving aan tafel zit. Wij willen alle belangen aan één tafel. Zowel de voor- als tegenstanders doen dus mee. Elke groep krijgt een aantal randvoorwaarden mee. Opgave is om als groep voorstellen te ontwikkelen. Zo krijgt u de gelegenheid om maximaal invloed uit te oefenen op dat wat we in de regio gaan bereiken! 

Doet u mee?

Dan betekent dit dat u op de volgende 5 avonden aanwezig bent: maandag 25 maart, maandag 1 april, maandag 15 april, maandag 6 mei en woensdag 15 mei 2019.

Aanmelden

Heeft u verstand van en ideeën over 1 van de 3 genoemde onderwerpen en wilt u meedoen? Dan kunt u zich voor 27 februari 2019 aanmelden per e-mail via regiodialoog@amersfoort.nl of via het contactformulier op de website van Regio Amersfoort. Hier kunt u ook uw eventuele vragen achterlaten.

Wilt u bij uw opgave aangeven:

  • over welk onderwerp u wilt meepraten en
  • welk belang u inbrengt

Er kunnen maximaal 30 mensen in een groep. Dat betekent dat tijdens de startbijeenkomst de definitieve groepen worden gevormd. Elke groep is een afspiegeling van de belangen op het betreffende thema.

Voorbehoud

Op het moment van plaatsen van deze advertentie hebben nog niet alle gemeenteraden van de 9 gemeenten een besluit genomen over de exacte opdracht en randvoorwaarden. Dit is wel een voorwaarde voor het laten doorgaan van de Dialoog.