Wethouderskandidaten Eemnes

Op maandagavond 2 mei worden 3 wethouderskandidaten aan de gemeenteraad van Eemnes voorgesteld tot benoeming. Dit zijn Mirjam Havinga namens CDA en Theo Reijn en René ten Have namens DorpsBelang.

Mirjam Havinga (43) is sinds 2018 raadslid in Eemnes en werkt ruim 20 jaar in het basisonderwijs, waarvan de laatste paar jaar als adviseur en staflid van een middelgroot schoolbestuur.

Samen met mijn man en 3 kinderen woon ik met veel plezier in Eemnes, waar ik geboren en getogen ben. Ik ervaar Eemnes als een vriendelijk, sociaal en mooi dorp met goede voorzieningen. Ik zet mij er graag de komende jaren voor in om de kracht van onze Eemnesser samenleving te behouden en te zorgen dat iedereen daaraan mee kan doen. Ik geloof dat het bijdraagt aan een vitale en veerkrachtige samenleving als we het samen doen en iedereen mee mag en kan doen.

Mirjam Havinga

Theo Reijn (70) is begin 2019 als wethouder in Eemnes ingestapt en heeft zich de afgelopen jaren als een betrokken en communicatief sterke bestuurder getoond.

Het was mijn bedoeling om met pensioen te gaan. Maar als er dan vanuit verschillende kanten een beroep op je wordt gedaan, moet je dat heroverwegen. Het biedt mij de kans om een aantal mooie projecten voor Eemnes af te ronden of stevig op de agenda te zetten. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de HOV, doorstroming afrit A27, Bramenberg en de woningbouwprojecten De Hilt, Hink Stap Sprong, Ocriet en Zuidpolder.

Theo Reijn

René ten Have (45) is bestuurskundige en kwam zo’n 6 jaar geleden vanuit Den Haag voor de liefde naar Eemnes. Hij is altijd werkzaam geweest in de publieke sector en heeft veel ervaring in de landelijke politiek. René is betrokken, communicatief sterk en beschikt over een groot netwerk.

Het is fijn wonen in Eemnes, maar tegelijkertijd kan het altijd beter. Door te zoeken naar samenwerking en verbinding kom je vaak tot praktische oplossingen die echt voor inwoners werken. Ik heb er zin in!

René ten Have

De 3 wethouders verdelen samen 2.6 fte, passend bij een gemeente van de grootte van Eemnes, en gezien de vele zaken die op de gemeente afkomen ook noodzakelijk. De verdeling van de portefeuilles vindt plaats in de eerstvolgende collegevergadering na de officiële benoeming.