Woningbouw ten noorden van Eemnes?

In De Gooi- en Eemlander stond een artikel over woningbouw ten noorden van Eemnes waarna er bij de gemeente vragen zijn binnengekomen. Op dit moment zijn er geen plannen voor het bouwen van woningen aan de noordzijde van Eemnes.

Bij de laatste uitbreiding (plan De Weiden/ Vissenbuurt) is altijd aangegeven dat er op enig moment een verdere groei van Eemnes naar het noorden te verwachten is. De gemeente beschikt daar ook over eigen grond. Op dit moment zijn er dus geen concrete plannen voor dat gebied en richten we ons qua woningbouw de komende jaren vooral op de locaties Hink Stap Sprong, De Hilt en Zuidpolder.

Op basis van de huidige inzichten kunnen we met die locaties tot 2025 prima uit de voeten. Of, wat en waar we daarna gaan bouwen maakt onderdeel uit van de Toekomstvisie Eemnes 2030 - 2040. We hopen dat we in maart 2021 over de toekomst van Eemnes met onze inwoners in gesprek kunnen, maar dat hangt mede af van de corona-(on)mogelijkheden.

De bouwclaim waarover in het artikel van De Gooi- en Eemlander wordt gesproken, betekent dat de betrokken bouwbedrijven het recht hebben om tegen marktconforme voorwaarden een aantal woningen te bouwen op gemeentegrond wanneer we op enig moment gaan bouwen. Mochten er in de toekomst woningbouwplannen zijn, dan worden omwonenden in een vroegtijdig stadium bij de planontwikkeling betrokken.