Woningbouwplan De Hilt wordt aangepast

Op de plek van het voormalige sport- en ontmoetingscomplex De Hilt komt een nieuwe woonwijk. Een deel van de woningen is verkocht, maar de verkoop van de duurdere koopwoningen stagneert. Ontwikkelaar Van Wijnen en de gemeente Eemnes hebben daarom in overleg besloten om het oorspronkelijke plan aan te passen. In plaats van 4 (top)dure woningen worden 8 rijwoningen ontwikkeld in het middeldure koopsegment.

In de overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar is vastgelegd dat de bouw kan starten als minimaal 70% van de woningen is verkocht. Dit percentage is (nog) niet gehaald. Beide partijen hechten groot belang aan een snelle bouwstart. Daarom wordt het plan aangepast: de woningen aan de noordwestzijde van het bouwterrein worden herontwikkeld tot een rij middeldure koopwoningen. 

Snelle bouwstart

Wethouder Theo Reijn:

Wij vinden langer uitstel van de bouw niet wenselijk. De behoefte aan woningen is groot. Bovendien wachten de kopers van de andere woningen al lang op de start van de bouw. De 8 middeldure koopwoningen passen goed in het woonbeleid, en sluiten aan op de huidige behoefte in de markt.

Pieter Koppejan, senior Projectontwikkelaar bij Van Wijnen:

We zijn blij dat we in goed overleg met de gemeente tot aanpassing van het plan hebben kunnen komen. Voor de tussenwoningen wordt een verkoopprijs gehanteerd van € 355.000,- v.o.n. De hoekwoningen hebben een verkoopprijs van € 430.000,- v.o.n. De woningen zijn hiermee interessant voor een bredere doelgroep.

Planning

Door de aanpassing van het plan wordt de bouw van de nieuwe wijk opgedeeld in 2 fases. De eerste fase start nog dit kwartaal. De tweede fase behelst de bouw van de 8 nieuwe rijwoningen en 8 seniorenwoningen aan de zuidkant van het terrein. De bouw daarvan start naar verwachting begin 2024. Oplevering van fase 1 wordt verwacht in de eerste helft van 2024 en die van fase 2 in het derde kwartaal 2024.

Meer informatie

Op de projectwebsite www.wonenindehilt.nl vindt u meer informatie.