Woonbehoefteonderzoek

In 2020 voerden we een Woonbehoefteonderzoek uit om de woonwensen van Eemnessers in beeld te brengen. Hieruit bleek dat er in onze gemeente veel gezinnen wonen (bijna 40%). Vooral gezinnen met kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Ook zijn er veel één- en tweepersoonshuishoudens van 55 tot 75 jaar. Er is sprake van vergrijzing die de komende jaren zal doorzetten. Het aantal gezinnen blijft naar verwachting redelijk stabiel.

De verhuismobiliteit in Eemnes is de laatste jaren flink toegenomen. Met name de jongeren van 20 tot 25 jaar verlaten het vaakst de gemeente, meestal vanwege werk of studie. De laatste jaren trekt de gemeente wel veel jonge gezinnen aan. 

De huishoudenssamenstelling verandert de komende jaren en daarmee ook de kwalitatieve woonbehoefte. Op korte termijn zien we nog veel vraag van gezinnen en deels van de starters naar koopwoningen. Op de lange termijn, als de vergrijzing doorwerkt, verschuift de focus naar appartementen met lift of een grondgebonden nultredenwoning. Er komen dan juist meer koopeengezinswoningen vrij doordat de ouderen gaan verhuizen.

De uitkomsten van het Woonbehoefteonderzoek zijn deze week aan de gemeenteraad gepresenteerd en zijn na te lezen via het raadsinformatiesysteem