Organisatie

De gemeente Eemnes is een zelfstandige gemeente. Met een eigen gemeentebestuur. Alleen op het ambtelijke vlak heeft de gemeente haar krachten gebundeld met Blaricum en Laren. Het resultaat hiervan is de BEL Combinatie.

 • BEL Combinatie

  Eemnes heeft haar ambtelijke kracht gebundeld met 2 andere gemeenten: Blaricum en Laren. Samen vormen ze de BEL Combinatie. Dat levert meer efficiëntie en capaciteit op. Met behoud van de korte lijnen tussen burger en bestuur, omdat elke gemeente haar eigen lokale bestuur houdt.

 • Gemeentehuis Eemnes

  Op deze pagina staan de contactgegevens van de gemeente Eemnes en van de BEL Combinatie (gemeenschappelijke werkorganisatie).

 • Vacatures

  Wilt u werken bij de gemeente Eemnes? Voor de meeste functies komt u dan in dienst van de BEL Combinatie.

 • Privacybeleid

  Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben het Privacybeleid van gemeente Eemnes vastgesteld.

 • Verbonden partijen

  Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente Eemnes zich bestuurlijk en financieel verbindt. Deze verbonden partijen bestaan uit deelnemingen door de gemeente in gemeenschappelijke regelingen. NV’s, BV’s, Stichtingen, Verenigingen, Corporaties en Publiek Private Samenwerking constructies.