Burgemeester van Benthem over de toekomstvisie

Samen werken aan de toekomst

“Het is altijd belangrijk om over de toekomst na te denken.” Zo begint burgemeester Roland van Benthem, over de ontwikkeling van de toekomstvisie van Eemnes 2030. “Zo nu en dan moeten er besluiten worden genomen over onderwerpen die een grote impact hebben. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het Huis van Eemnes of ons dorpshart.” Burgemeester van Benthem blikt daarmee terug op enkele recente grote ontwikkelingen in het dorp. Ontwikkelingen die niet zonder slag of stoot zijn gedaan. En dat is iets goeds. “Onze inwoners zijn heel betrokken bij het wel en wee van onze gemeente. Je merkt dat iedereen warme gevoelens heeft bij Eemnes. We willen iedereen zo veel mogelijk aan het woord laten en hun zegje laten doen.” Het is daarom ook logisch dat je onze inwoners om hun mening vraagt als je als gemeente nadenkt over de toekomst. Maar dat betekent niet dat iedereen zijn zin kan krijgen in de toekomstvisie: “Als we een toekomstbeeld maken waar iedereen zich in kan vinden, is het beeld te vaag. Daarmee maken we geen keuzes. Het doel is natuurlijk wel om een toekomstvisie te ontwikkelen waar het grootste gedeelte van Eemnes zich in kan vinden.”

Eén van de grootste opgaven van de komende jaren is het woonbeleid. Al een tijdje stijgen de huizenprijzen van Eemnes en het lijkt er niet op dat ze uit zichzelf gaan dalen. Dat betekent dat het voor mensen met een lager of gemiddeld inkomen steeds  moeilijker wordt om hier een huis te vinden. De wachtlijst voor (sociale) huur wordt steeds langer en koophuizen worden steeds duurder. Inmiddels is het vrijwel onmogelijk om een koopwoning te vinden van onder de €300.000. Van Benthem: “We hebben in Eemnes een diverse bevolking en dat willen we graag zo houden. We willen een gemeente zijn met veel kinderen en tegelijkertijd ouderen een zorgeloze oude dag bieden. Dan ontkomen we eigenlijk niet aan nieuwbouw om ook  starters, jongeren en senioren een fijne eigen woning te kunnen bieden. De vraag die dan moet worden gesteld is: hoe we dat gaan doen, waar komen de woningen, voor welke doelgroepen en ook hoeveel nieuwe woningen komen er dan bij? Dat horen we graag van onze inwoners. Uiteraard is het doel van het bouwen van woningen niet om als dorp uit te breiden, maar het doel is om aan de vraag van onze inwoners te voldoen. We blijven een dorp.” 

Ook het milieu en duurzaamheid zijn  belangrijke onderwerpen voor de toekomstvisie.  “We staan aan de vooravond van de energietransitie. Niets doen is voor dit onderwerp geen optie, dus moeten we kijken naar wat we aanvaardbaar vinden als gemeente. De energietransitie kost ook ruimte en zal impact hebben op het landschap in Nederland: waar passen zonnepanelen of windmolens binnen onze gemeentegrenzen? Een zonnepark neemt bijvoorbeeld veel meer ruimte in dan een windmolen. De vuistregel is dat een windmolen evenveel energie oplevert als ca. twintig hectare zonneveld. Ook daarover horen we graag onze inwoners. En soms is het misschien kiezen voor het minst kwade.”

In de huidige situatie met het coronavirus is het lastig om fysiek met inwoners in gesprek te gaan. Toch is enkel digitaal meedenken voor de burgemeester geen optie. “Het is goed om als gemeenschap naar de toekomst te kijken. Via een scherm gaat dit lastiger, een deel van de Eemnessers is niet zo digitaal vaardig en ook zij moeten mee kunnen doen. Een toekomstdiscussie moet iets van het dorp zijn. Als je elkaar in de ogen kijkt, heb je toch meer begrip voor elkaars meningen. Dat is niet iets wat je online kan realiseren, daarvoor moet je met elkaar samenkomen. En ook als je van mening verschilt, na de discussie gewoon weer een biertje of koffie samen drinken. ” 
We streven ernaar om eind februari met inwoners in gesprek te gaan. De manier waarop hangt af van de coronamaatregelen die dan gelden. De exacte data zullen op diverse manieren worden gecommuniceerd. Data zijn uiteraard altijd onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen.