Groeten uit Eemnes!

In ieder huis in Eemnes viel vorige maand een ansichtkaart op de mat. Deze kaart betekende de start van het traject voor de toekomstvisie! De belangrijkste vraag; hoe ziet Eemnes eruit in 2030?

Deze vraag kunnen we niet beantwoorden zonder de mening van Eemnessers hierover te polsen. Via de ansichtkaart kon u reageren op wat voor u belangrijke thema’s zijn voor de toekomst van Eemnes. Daarnaast is natuurlijk ook het burgerpanel gevraagd mee te denken. Bijna 10% van de Eemnessers heeft mee gedacht! Alle leeftijden waren vertegenwoordigd: van 8 tot 99 jaar. 

Waar u als Eemnesser trots op bent, dat is wel duidelijk: Eemnes is een groene en rustige gemeente met een dorps karakter, waar mensen naar elkaar omkijken en waar veel saamhorigheid is. Die saamhorigheid, dat merkten we! Op de vraag ‘wat is uw toekomstdroom?’ antwoordden veel inwoners eensgezind: behoud het dorpse karakter, behoud het groen en behoud de mooie polder. Aan de andere kant moeten er wel meer betaalbare en passende woningen voor jongeren, starters en ouderen komen. Een opvallend grote groep inwoners is bang dat jongeren Eemnes verlaten omdat er geen passend woningaanbod is. 

Dit legt meteen een belangrijk dilemma bloot. Om te zorgen dat er voldoende passende woningen zijn voor jongeren, starters en ouderen, zal er gebouwd moeten worden. En dit kan betekenen dat er iets van het groen moet worden opgeofferd. Of zijn er misschien woonvormen te bedenken waar wonen en groen samen gaan? Denk hierbij aan groene en energieneutrale woningen of ecologische tiny houses. Wanneer de jongeren van Eemnes geen huis kunnen vinden en naar omliggende dorpen trekken, blijven ouderen achter. Vergrijzing wordt dan op den duur duidelijk zichtbaar. Een 21-jarige Eemnesser verwoordde dit mooi op de ansichtkaart: “Eemnes wees zuinig op de jeugd, ze zijn trots op dit dorp.”

Andere belangrijke thema’s volgens de inwoners zijn veiligheid, zorg en welzijn en vervoer en mobiliteit. Al deze thema’s zullen meegenomen worden bij het opstellen van de toekomstvisie.

Dit doen we aan de hand van toekomstscenario’s, verhalen over hoe Eemnes er in 2030 uit zou kunnen zien. Op basis van de scenario’s gaan we met elkaar in gesprek: wat is het meest wenselijke toekomstscenario voor Eemnes? En dat betekent dat we met elkaar keuzes moeten maken, want wie niet kiest wordt ingehaald door de tijd. 
In de week van 25 tot en met 31 januari 2021 worden de scenario’s over Eemnes aan de inwoners gepresenteerd. Er zijn deze week meerdere mogelijkheden om over de scenario’s in gesprek te gaan. Wilt u meer weten of deelnemen? Meer info hierover volgt op www.eemnes.nl/eemnes2030