BEL Combinatie

Eemnes heeft haar ambtelijke kracht gebundeld met 2 andere gemeenten: Blaricum en Laren. Samen vormen ze de BEL Combinatie. Dat levert meer efficiëntie en capaciteit op. Met behoud van de korte lijnen tussen burger en bestuur, omdat elke gemeente haar eigen lokale bestuur houdt.

Zelfstandige gemeenten

Blaricum, Eemnes en Laren blijven zelfstandige organisaties. Elke gemeente heeft dus een eigen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, kleine ambtelijke staf en gemeentehuis. Daarmee kan Eemnes nog steeds een beleid voeren dat is afgestemd op de behoeften van de eigen inwoners.

Gemeenschappelijke werkorganisatie

De BEL Combinatie biedt een kleine gemeente als Eemnes de voordelen van een grote gemeente: minder kwetsbaar, meer efficiëntie en meer capaciteit. Alle ambtelijke zaken worden door de BEL Combinatie geregeld.

Voor al uw zaken naar het kantoor van de BEL Combinatie

Uw gemeentelijke zaken – zoals vergunningen en belastingen – regelt u nog steeds met uw eigen gemeente en daarvoor gaat u naar het kantoor van de BEL Combinatie. Trouwen? Geboortaangifte van een zoon of dochter? Inzage van stukken? Ook daarvoor gaat u naar het BEL-kantoor.

Meer informatie