Stemmen bij volmacht

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te gaan stemmen kunt u een andere kiezer in Nederland machtigen om dit voor u te doen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijk met de eigen stem uitbrengen.

Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw  legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij het uitbrengen van uw stem kunnen overleggen op het stembureau. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Dat is alleen mogelijk als de mobiel beschikt over een afdoende inzoommogelijkheid en de kiezer bereid is zijn mobiel aan het stembureaulid te overhandigen om de voorgeschreven controle uit te voeren.

Het legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 23 november 2018” of een latere datum. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. 

Hoe kan ik een volmacht geven?

 1. Online:
  Door deze link aan te klikken kunt u uiterlijk 17 november 2023 online een volmacht aanvragen.
   
 2. Schriftelijk:
  Door deze link aan te klikken kunt u een formulier downloaden.

  Het ingevulde en door u beiden ondertekende formulier moet uiterlijk 17 november 2023 ontvangen zijn door het bureau verkiezingen van het BEL kantoor. Het is ook mogelijk dat wij het formulier naar u opsturen. U kunt een mail sturen naar verkiezingen@belcombinatie.nl of telefonisch via 14 035.
   
 3. Onderhandse volmacht:
  U kunt een willekeurige kiezer uit onze gemeente machtigen om namens u te gaan stemmen. Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van uw stempas de gevraagde gegevens in waarna u beiden uw handtekening zet.

  Een onderhandse machtiging kan u tot op de dag van de verkiezingen geven. Ook hier is de eis dat de gemachtigde uw stem kan uitbrengen gelijktijdig met zijn eigen stem. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.