Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas schriftelijk en mondeling aanvragen.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Dat betekent voor de komende Tweede Kamerverkiezing uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur.
Aanvragen kan direct via het digitaal loket, met uw DigiD of met het formulier Verzoek om een kiezerspas van www.rijksoverheid.nl kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt het formulier ook gratis verkrijgen bij elke gemeente.

Kiezerspas mondeling aanvragen

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot 12 maart, 17.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij team Publiek in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.

Hulp en contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Publiek
Tel. 14 035
E-mail