CDA – Lijst 2

CDA, Eemnes logo

CDA, Eemnes kandidaten

Eemnes maken we samen!

Het is fijn wonen in Eemnes, een vriendelijk dorp, goede voorzieningen en een vitaal dorpsleven. Wat glimt, moet je blijven poetsen, anders wordt het dof. Zuinig zijn op wat er is, maar soms ook vernieuwen om te kunnen blijven sprankelen. Dankzij het rijke dorpsleven en voorzieningen zoals De Minnehof en het Huis van Eemnes blijft ons dorp vitaal. Wij willen blijven werken aan een levendig en bruisend Eemnes.

‘Er voor elkaar zijn’ vinden we belangrijk. Minder ik, meer wij. Een samenleving waarin we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving. Waar mensen bij elkaar betrokken zijn en zich actief inzetten voor de gemeenschap waarin ze leven, wonen en werken.

Ik ben Pieter Seldenrijk en in het dagelijks leven melkveehouder aan de dijk. Ik ben getrouwd met Emma en samen hebben we 3 kinderen. In het boerenbedrijf leer je de handen uit de mouwen te steken, maar ook de broekriem aan te trekken als dat nodig is. Ervaringen die ik graag wil inzetten voor Eemnes.

Want de komende jaren liggen er grote uitdagingen, zoals meer woningbouw voor onze jongeren en senioren. En weet u dat slechts een derde van de sociale woningen bij onze eigen inwoners terechtkomt? In omliggende gemeentes is dat 70 procent. Ook daar willen we wat aan doen. Maar ook de financiële situatie heeft bij mij de hoogste prioriteit om uw woonlasten binnen de perken te houden de komende jaren.

Graag wil ik met uw steun de mouwen opstropen om samen met u aan het werk te gaan, want Eemnes maken we samen!

Pieter Seldenrijk, CDA Eemnes

Ik ben Mirjam Havinga en samen met mijn gezin woon ik met veel plezier in Eemnes. In het dagelijks leven ben ik adviseur in het basisonderwijs. De ontwikkeling van kinderen en hen goed begeleiden naar de volgende stap vind ik bijzonder én mooi.

Sinds 2018 ben ik fractielid van het CDA. Mijn grootste drijfveer als raadslid is mij inzetten om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. Door een goede samenwerking tussen scholen en zorg kan er tijdig passende hulp geboden worden in een gezin. Hoe sneller die hulp geboden wordt, hoe kleiner de kans dat kinderen in zware zorgtrajecten belanden.

Ik geloof in de kracht van:

  • preventief werken;
  • 1 vaste contactpersoon als regisseur;
  • het stimuleren van de eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen en hun ouders.

Iedereen moet kunnen meedoen, want samen doen en meedoen maakt kinderen vitaal en veerkrachtig!

Mirjam Havinga, CDA Eemnes

Ik ben René van Schaik, 54 jaar oud, getrouwd en vader van 4 kinderen, waarvan de oudsten de deur alweer uit zijn. In het dagelijks leven ben ik adviseur praktijkleren voor het technische beroepsonderwijs. Toen het CDA mij 4 jaar geleden vroeg of ik in de raad wilde plaatsnemen, twijfelde ik geen moment. Hoe mooi is het om bij te dragen aan de ontwikkelingen van ons mooie Eemnes!

De openbare ruimte, verkeer en de energietransitie zijn mijn specifieke onderwerpen. Hoewel Eemnes in 2030 energieneutraal wil zijn, is er de afgelopen jaren weinig concreets gedaan om dat te realiseren. Dat moet anders, vinden wij. We kunnen niet blijven weglopen voor lastige besluiten over bijvoorbeeld grootschalige, duurzame energieopwekking. Maar niet voordat wij de inwoners van Eemnes naar hun mening hebben gevraagd, wat leidend voor mij zal zijn in de keuzes die voor ons liggen.

Rene van Schaik, CDA Eemnes