DorpsBelang – Lijst 1

Dorpsbelang, Eemnes logo

DorpsBelang behartigt de belangen van Eemnessers door een beleid, gericht op behoud en waar nodig versterking van het dorpse leefklimaat in Eemnes. DorpsBelang wil zorgen dat Eemnessers zoveel mogelijk in Eemnes kunnen blijven wonen.

De gemeentelijke overheid is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. Het algemeen belang gaat hierbij vóór het individuele belang. Daarmee onderscheiden wij ons van andere partijen, die vaak aan een bepaalde groep in de samenleving gelieerd zijn. Wij zijn dan ook niet een traditionele politieke partij die ‘links’ of ‘rechts’ is, maar zijn er voor alle Eemnessers. Onze binding is de zorg voor het dorp Eemnes, en wat daarvoor nodig is.

Kleinschaligheid leidt ons politieke denken. Dit slaat natuurlijk in de eerste plaats op het dorp zelf, maar vormt ook standpunten op andere gebieden. DorpsBelang hecht zeer aan een groene leefomgeving, in wijk en polder. Wij betrekken via buurtschouwen of enquêtes de bevolking zoveel mogelijk bij het gemeentebeleid.

Dorpsbelang, Eemnes kandidaten

Jan de Zeeuw is, net als 4 jaar geleden, onze lijsttrekker en vindt het een eer om dit weer te mogen doen. Jan is geboren in Brabant en verkende op jonge leeftijd, op de grote vaart, de wereld. Heeft veel ervaring in de financiële sector, waarbij hij zowel in Nederland als in het buitenland werkte. Hij coachte, als docent voor werkende studenten, aan de Hogeschool Utrecht. Actief in de schuldhulpverlening. Ambitie om in de politiek vooral de dorpscultuur van Eemnes en het landschap duurzaam veilig te stellen. Daarnaast is Jan erg geïnteresseerd in wat is gaan heten ‘de energietransitie’.

Jan: We moeten toe naar een duurzame samenleving. We moeten inzetten op isolatie van bestaande woningen en gebouwen, en zorgen dat nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal is. Verder zonnepanelen op alle daken, ook bij bedrijven en boerderijen. Geen verdere zonnevelden of windmolens. Zorgen voor draagvlak bij de bevolking. Ons lijkt geothermie (gebruikmaken van aardwarmte) op dit moment kansrijk.

Jan de Zeeuw, DorpsBelang, Eemnes

Bas Pouw is geboren en getogen in Eemnes. Hij woont samen en is vader van 2 prachtige puberdochters. Werkt bij een houtimportbedrijf in Eemnes, zowel inkoop als verkoop. Staat thuis geregeld in de keuken om lekker te kokkerellen. Bas zit sinds 2010 in de raad en zet zich in voor een leuk en aangenaam dorp voor jong en oud, waarbij zijn interesse het meest bij ruimtelijke ordening ligt. De afgelopen jaren heeft Bas zich ook ingezet voor meer bereikbare huizen in Eemnes.

Bas: Naast de nieuwbouw in Zuidpolder, wordt er de komende jaren gebouwd bij De Hilt en Hink Stap Sprong. Het vorige college had plannen om hier vooral dure woningen te bouwen, omdat die het meeste opbrengen. Met de komst van DorpsBelang in het college, zijn de plannen gewijzigd en nu wordt er 65 procent in het sociaal- en middensegment gebouwd. Daarmee kunnen we een flinke slag slaan om meer Eemnessers aan een nieuwbouwwoning te helpen.

Bas Pouw, DorpsBelang, Eemnes

Robbert Kouwenhoven is 46 jaar en geboren en getogen in Eemnes. Hij is getrouwd en vader van een geweldige tweeling van 15 jaar. Heeft al ruim 25 jaar een eigen onderneming en is daarnaast actief als vrijwilliger en spelend lid bij TV Eemnes. Hij hoopt veel te kunnen betekenen voor het behoud van ons mooie en unieke dorp en polder. Robbert realiseert zich daarbij dat dit bijvoorbeeld ook gaat over wegen en verkeer.

Robbert: We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Het voorkómen van ongevallen door de belangrijkste risico’s aan te pakken. Denk aan de Laarderweg. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt gekozen voor een echte 30 kilometer inrichting, waarbij er voor voetgangers en fietsers meer ruimte komt. Hierbij heeft verbetering van het kruispunt met de Noordersingel onze prioriteit. Op de Wakkerendijk zijn brede fietspaden gekomen, door versmalling van de rijweg. Bij Het Dikke Torentje zullen de oversteekmogelijkheden nog worden aangepakt.

Robbert Kouwenhoven, DorpsBelang, Eemnes