Partij van de Arbeid – Lijst 4

PvdA, Eemnes logo

Ons plan voor een sociaal, groen en duurzaam Eemnes

In 7 speerpunten:

  1. betaalbare woningen
  2. klimaat en energie, samen doen en eerlijk
  3. duurzame landbouw in de polders
  4. plan Noord en verfraaien dorpshart
  5. kansengelijkheid
  6. sport en ontspanning voor iedereen
  7. voorrang voor fietsers en voetgangers

PvdA Eemnes is een partij met visie en ambities, maar we zijn ook realistisch en pragmatisch. Al vele jaren dragen wij bij aan het bestuur van Eemnes. We zijn trots op wat er is bereikt, zoals het Huis van Eemnes, Impuls met de skatebaan, de nieuwe Zuidbuurt en het vooruitstrevende actieplan voor de jeugdhulpverlening.

Wij zien Eemnes als een sociaal en groen dorp waar iedereen welkom is. Een dorp waar mensen naar elkaar omzien, maar elkaar wel de ruimte geven.

De PvdA zet de komende 4 jaar in op kansengelijkheid! Iedereen heeft recht op een comfortabel huis, ontspanning en een prettige leefomgeving.

Feestweek Eemnes BBQ

Wilma A. de Boer-Leijsma

Toen ik hier ruim 30 jaar geleden, hoogzwanger van mijn tweede dochter, kwam wonen, wist ik niet dat Eemnes mijn ‘thuis’ zou worden. Ik prijs me gelukkig dat mijn oudste dochter, met haar man en 3 zoons, ook een fijn huis heeft gevonden in Eemnes. En dat mijn jongste dochter in een van de andere BEL-dorpen haar plek gevonden heeft met haar gezin.

In 2010 ben ik met veel enthousiasme als fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Eemnes begonnen. In 2019 heb ik mijn ervaringen uitgebreid als statenlid in de provincie Utrecht, om vervolgens in 2020 weer terug te keren naar Eemnes als wethouder.

Ik wil mijn steentje bijdragen aan een prettig Eemnes voor zoveel mogelijk inwoners. Dat doe ik door zoveel als mogelijk overal bij betrokken te zijn en mooie, sociale en groene ideeën te bedenken of te ondersteunen.

Wilma de Boer Leijsma, PvdA Eemnes

Marcus van den Brink

Ik ben al vele jaren actief in de lokale politiek. Van 1989 tot 2004 in Eemnes, daarna in Laren en vanaf 2018 weer in Eemnes. Afgestudeerd als sociaal geograaf, maar al vrij snel geswitcht naar de automatisering. Na een carrière in de ICT ben ik nu nog parttime consultant.

Geboren en getogen Laarder en erfgooier, maar eigenlijk ben ik nu in hart en nieren een Eemnesser. Behalve een rood hart, heb ik ook groene vingers en ben ik een uitgesproken buitenmens. In de politiek zijn mijn specialismen ruimtelijke ordening en groen.

Voor Eemnes moeten we focussen op het behouden van een sociaal en groen dorp. Dus gemengd blijven bouwen met de nadruk op betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en senioren. Dat laatste om de doorstroming te bevorderen. We kunnen en willen hier niet de woningnood in de Randstad oplossen, maar zullen wel een tandje bij moeten zetten.

Marcus van den Brink, PvdA Eemnes

Martin Overbeeke

Ik ben geboren in Schiedam en sinds 1975 inwoner van Eemnes. Voorheen was ik manager personeel en organisatie en ik werk nu parttime als loopbaanadviseur voor het Regionaal Mobiliteitsteam Flevoland.

De afgelopen 4 jaar heb ik als commissie- en burgerlid geleerd hoe de lokale politiek werkt. Ik heb grote betrokkenheid ervaren die Eemnessers bij hun dorp hebben.

Energie en klimaat zijn de grote onderwerpen voor de toekomst. Het raakt ons allemaal. Onze kinderen en kleinkinderen verdienen een leefbare wereld. Daarom zal ik me inzetten voor een goed en sociaal klimaatbeleid.

Verder vind ik dat er voldoende betaalbare woningen moeten zijn voor starters en goede voorzieningen voor ouderen. Als kleine gemeente kunnen we niet alles zelf, samenwerking in de regio heeft mijn aandacht. De Noordbuurt waar ik woon is 50 jaar oud en mag weleens een opknapbeurt gebruiken. Tenslotte, in onze hechte gemeenschap moet iedereen mee kunnen doen, ook als je geen dikke portemonnee hebt.

Martin Overbeeke, PvdA Eemnes