VVD – Lijst 3

VVD, Eemnes logo

Eemnes
blijft goed
wordt beter

In de afgelopen 4 jaar heeft VVD Eemnes als oppositiepartij laten horen hoe wij de toekomst van onze mooie gemeente voor ons zien, en vaak met succes. Maar er is nog veel te doen, er wachten grote uitdagingen. VVD Eemnes hoopt na de verkiezingen dat niet meer in een oppositierol te doen, maar met andere toekomstgerichte partners in een sturende rol. Kijk op www.vvdeemnes.nl voor ons programma.

Want wie gaat ervoor zorgen dat jouw buurt mooi blijft en beter wordt? Daar moeten mensen zitten die problemen willen oplossen. Voor jou. Zodat jij veilig en vrij je leven kan leiden. Zodat de dingen die goed gaan bij jou in de buurt goed blijven. En dat de dingen die beter kunnen, ook echt beter worden.

Daar kun je voor kiezen. Kies 14, 15 of 16 maart voor VVD Eemnes.

VVD, Eemnes kandidaten

De kernpunten van het VVD-programma

Een gemeente die klaarstaat voor Eemnessers: VVD Eemnes wil een gemeente die voor al haar inwoners werkt. Die investeert in een prettige woonomgeving. En die er voor je is als je zorg nodig hebt.
Goed en betaalbaar wonen: VVD Eemnes wil dat er voldoende huizen gebouwd worden, zodat iedereen in onze gemeente kan (blijven) wonen.
Slim duurzaam en groen: VVD Eemnes wil dat Eemnes haar bijdrage levert bij de vraagstukken rond milieu, energie en duurzaamheid. Dat vraagt om verstandige keuzes. Wij willen dat het betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers, want draagvlak onder de Eemnessers is erg belangrijk.
Een bloeiende lokale economie: VVD Eemnes wil dat ondernemers voldoende ruimte krijgen om hun zaak te laten bloeien en ook daardoor banen te scheppen.
Een veilige buurt en thuis: VVD Eemnes wil dat je veilig kunt leven in Eemnes. Daarom hebben wij veel aandacht voor zaken als verkeersveiligheid, bestrijding van overlast, en toezicht en handhaving.
Verstandige financiële keuzes: VVD Eemnes wil dat er voldoende gemeentelijke inkomsten zijn, zonder dat we de lasten voor de Eemnessers verhogen.

Emil Schade, VVD Eemnes

Emil Schade

Landbouw en natuur belangrijk voor Eemnes

Kijkend naar onze mooie polder ten oosten van de Wakkerendijk/Meentweg, ben ik bezorgd dat de polder niet hetzelfde blijft als wij als gemeente geen actieve rol gaan spelen. VVD Eemnes vindt investeren in onze polder dubbel en dwars de moeite en het geld waard. Met de VVD in de coalitie heeft Eemnes het actieve gemeentebestuur dat de polder verdient.

Woningnood

De woningbehoefte, ook onder starters en senioren, gaat ons aan het hart. De gronden in Zuidpolder zijn al bestemd voor woningbouw, en VVD Eemnes wil het bouwtempo opvoeren. En dus snel ook starters- en seniorenwoningen voor Eemnessers realiseren. Voor de VVD is bouwen langs de Noordersingel en aan de Noordkant van Eemnes bespreekbaar.

Groenonderhoud

Voor een prettig leven is een groene, ruime leefomgeving belangrijk. In de afgelopen raadsperiode heb ik mij sterk gemaakt voor goed onderhoud en divers groen, zowel in het dorp als in de polder.

Monique van der Linde Eggenkamp, VVD Eemnes

Monique van der Linde-Eggenkamp

… waar de gemeentelijke financiën gezond worden zonder lastenverhoging voor de inwoners.

Dit uitganspunt in ons verkiezingsprogramma is een enorme uitdaging in Eemnes. De gemeente bungelt onderaan in de lijstjes van financieel gezonde gemeenten. In de afgelopen 4 jaar is de begroting niet meer sluitend te krijgen, omdat de inkomsten voor kleine gemeenten niet meestijgen met de toegenomen taken. Doordat Eemnes, anders dan bijvoorbeeld Blaricum, te weinig groeit, neemt het tekort toe. De huidige coalitie heeft de spaarpot leeggemaakt en de gemeentelijke lasten zijn gestegen van 98 procent van het landelijk gemiddelde toen deze coalitie aantrad, tot 131 procent nu. Dat is een heilloze weg die de zelfstandigheid van de gemeente in gevaar brengt. De VVD wil dat op een andere manier oplossen, zonder de lasten voor de burgers verder te verhogen. Als financieel specialist wil ik me daarvoor inzetten.

Bas Roorda, VVD Eemnes

Bas Roorda